Nhân vật

Ông Lê Quốc Hùng từ nhiệm khỏi HĐQT Novaland

(VNF) - Ông Lê Quốc Hùng vừa có đơn từ nhiệm khỏi HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) sau 2 năm. Trước khi gia nhập Novaland, ông Hùng từng công tác tại Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Hợp chúng quốc Hoa Kỳ) và là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Pháp TP. HCM.

Ông Lê Quốc Hùng từ nhiệm khỏi HĐQT Novaland

Ông Lê Quốc Hùng từ nhiệm khỏi HĐQT Novaland

Ông Lê Quốc Hùng, thành viên độc lập HĐQT Novaland vừa có đơn từ nhiệm vị trí trong HĐQT Novaland kể từ ngày 24/6 vì lý do cá nhân.

Ông Lê Quốc Hùng sinh năm 1950, từng làm Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. HCM, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Mỹ), Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Pháp tại TP. HCM, cố vấn của Novaland trước khi tham gia HĐQT tập đoàn này trong tư cách thành viên độc lập vào tháng 6/2020. Như vậy, ông Hùng chỉ làm thành viên HĐQT Novaland trong 2 năm.

Ngay sau khi ông Hùng gửi đơn từ nhiệm, Novaland cũng thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung trên và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Đơn từ nhiệm của ông Hùng sẽ được thông qua tại đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 18 - 28/7 sắp tới. Hiện tại, Novaland chưa công bố ứng cử viên để cổ đông bầu thay thế ông Lê Quốc Hùng.

Về tình hình kinh doanh của Novaland, kết thúc quý I năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận hơn 1.965 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất và gần 1.046 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, tăng 49,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Novaland, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tập đoàn tăng trong quý I/2022 chủ yếu do ghi nhận thu nhập từ hoạt động mua bán sáp nhập trong quý.

Tổng doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu từ bán hàng và thu phí cung cấp dịch vụ đạt hơn 1.965 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt gần 1.542 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaHills Mui Ne, NovaWorld Ho Tram, Soho Residence, Victoria Village, Aqua City và Saigon Royal; doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt 424 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2022, tổng tài sản của tập đoàn đạt 224.133 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2021. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận gần 120.457 tỷ đồng, tăng 9,4% so với thời điểm 31/12/2021 chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh đầu tư phát triển tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City và từ việc nhận chuyển nhượng các dự án mới.

94,1% tổng hàng tồn kho (tương đương hơn 113.376 tỷ đồng) là giá trị quỹ đất và chi phí dự án đang xây dựng, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Số dư tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân hàng đạt 17.724 tỷ đồng – tăng 2,8% so với cuối năm 2021.

Tại ngày 31/3, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính của tập đoàn ghi nhận 69.647 tỷ đồng, trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn chiếm 63,6% tổng dư nợ vay.

Đối với hoạt động huy động vốn, tính đến quý I, Novaland đã nhận giải ngân tổng cộng hơn 10.205 tỷ đồng. Các khoản giải ngân được sử dụng cho các hoạt động M&A và đầu tư phát triển dự án – được ghi nhận tại khoản mục các khoản phải thu ngắn hạn khác và các khoản phải thu dài hạn khác trên bảng cân đối kế toán. Kết quả giao dịch trong kỳ ghi nhận tăng 62,7% so với cùng kỳ năm trước với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 28.100 tỷ đồng.

Ngày 19/04/2022 vừa qua, Novaland đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, qua đó công bố trọng tâm phát triển năm 2022 và trình đại hội kế hoạch doanh thu gần 36.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.500 tỷ đồng (tăng trưởng lần lượt 141% và 88% so với năm 2021).

Dự kiến, động lực cho việc tăng trưởng doanh thu đến từ việc bàn giao các dự án lớn như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram (Wonderland, The Tropicana) và các cụm dự án tại TP. HCM.

Tin mới lên