Tài chính

'Ông lớn' ngành chăn nuôi C.P Việt Nam bị truy thu thuế 138 tỷ đồng

(VNF) - Tổng cục Thuế cho biết tổng số tiền nợ thuế ngành thuế quản lý tính đến ngày 30/6/2021 là 115.983 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu là 80.037 tỷ đồng và tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là 25.278 tỷ đồng.

'Ông lớn' ngành chăn nuôi C.P Việt Nam bị truy thu thuế 138 tỷ đồng

6 tháng đầu năm, thu hồi gần 116.000 tỷ đồng tiền nợ thuế

Tổng cục thuế cho biết, tính đến tháng 6/2021, toàn ngành thuế thực hiện được 26.721 cuộc thanh tra, kiểm tra, bằng 122% so với cùng kỳ năm 2020. Kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, 6 tháng đầu năm đã thực hiện kiểm tra được 281.209 hồ sơ khai thuế, bằng 122% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 20.247 tỷ đồng. Trong đó, số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 4.072 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 639 tỷ đồng, giảm lỗ là 15.536 tỷ đồng.

Một số cuộc thanh tra có số thu lớn như: Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội truy thu 112,8 tỷ đồng; Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam truy thu 138 tỷ đồng; hoặc điều chỉnh giảm lỗ như: Công ty TNHH Hòa Bình truy thu 5,14 tỷ đồng, giảm lỗ 240 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Lilama 3 giảm lỗ 168 tỷ đồng; ...

Đáng chú ý, tổng số tiền nợ thuế ngành thuế quản lý tính đến ngày 30/6/2021 do Tổng cục Thuế công bố là 115.983 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu là 80.037 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ. Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là 25.278 tỷ đồng, giảm 47,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Cũng theo Tổng cục Thuế, việc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng 6 tháng thực hiện được 2.136 cuộc, tổng số tiền hoàn là 18.225 tỷ đồng. Trong đó, số quyết định ban hành trong năm 2021 là 195 quyết định với tổng số tiền hoàn là 2.119 tỷ đồng; số quyết định ban hành trước năm 2021 là 1.941 quyết định, tổng số tiền hoàn là 16.106 tỷ đồng. Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 482 tỷ đồng.

Về thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá, Tổng cục Thuế cho biết trong những tháng đầu năm, toàn ngành đã thanh tra, kiểm tra được 90 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt trên 1.901 tỷ đồng. Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết, đã kiến nghị xử lý 1.519 tỷ đồng.

Về thu hồi nợ đọng thuế, lũy kế đến 30/6/2021, toàn ngành thuế thực hiện thu hồi nợ thuế ước đạt 16.302 tỷ đồng, bằng 54,2% chỉ tiêu thu nợ được giao, trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 11.012 tỷ đồng và thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 5.290 tỷ đồng.

Xem thêm: Cục Thuế Hà Nội: Công ty Cổ phần SIC nợ thuế hơn 28 tỷ đồng

Tin mới lên