Tài chính tiêu dùng

Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PVIRe thay cho ông Phạm Khắc Dũng

(VNF) - Hiện tại, ông Tuấn đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần PVI kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRe).

Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PVIRe thay cho ông Phạm Khắc Dũng

Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PVIRe thay cho ông Phạm Khắc Dũng.

Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) vừa có thông báo về việc thay đối Chủ tịch HĐQT. Theo đó, ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay cho ông Phạm Khắc Dũng từ ngày 1/3/2019.

Quyết định này đã được Bộ Tài chính chấp thuận tại công văn số 2379/BTC-QLBH ngày 1/3/2019.

Ông Tuấn sinh ngày 9/9/1960, nguyên quán Hà Nội, trình độ Thạc sỹ quản trị doanh nghiệp. Ông Tuấn đã có thời gian dài đảm nhận các chức vụ lãnh đạo quan trọng tại hệ thống PVI.

Hiện tại, ông Tuấn cũng đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần PVI.

Kết thúc năm 2018, PVIRe đạt 154,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 103,1% kế hoạch, tăng trưởng 2,5% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 56,1 tỷ đồng; hoàn thành 102% kế hoạch. Lợi nhuận đầu tư tài chính đạt 98,6 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch và tăng trưởng hơn 31% so với cùng kỳ.

Năm 2018, PVIRe cũng đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 668 tỷ đồng lên 728 tỷ đồng.

Tin mới lên