Nhân vật

Ông Nguyễn Bá Dương xin từ nhiệm HĐQT Ricons

Đơn xin từ nhiệm này được đưa ra ngày 22/6, trước thềm đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons với nhiều mâu thuẫn giữa các nhóm cổ đông liên quan.

Ông Nguyễn Bá Dương xin từ nhiệm HĐQT Ricons

Ông Nguyễn Bá Dương xin từ nhiệm HĐQT Ricons

Ricons và vai trò của các lãnh đạo Coteccons tại doanh nghiệp này là tâm điểm trong cuộc tranh cãi giữa các nhóm cổ đông của Coteccons trước đại hội cổ đông.

Nhóm cổ đông ngoại quan ngại trước việc một số thành viên của HĐQT và Ban giám đốc của Coteccons hiện nắm giữ nhiều chức vụ quản lý quan trọng tại Ricons, bao gồm cả vị trí chủ tịch và đại diện pháp luật.

Theo nhóm này, ngoài việc là nhà thầu phụ của Coteccons, Ricons cũng là đối thủ cạnh tranh của Coteccons. Chính vì vậy, nhóm cổ đông ngoại cho việc sắp xếp nhân sự này gây ra những xung đột về lợi ích Coteccons và Ricons.

Trong đơn xin từ nhiệm tạ Ricons, ông Nguyễn Bá Dương cho biết do bận một số công việc cá nhân nên ông cho rằng bản thân không thể hoàn thành tốt vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Ricons.

Ông hy vọng HĐQT chấp thuận và lựa chọn người thay thế để tiếp tục đóng góp và phát triển của Ricons trong thời gian tới.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons (tên cũ là Phú Hưng Gia) được thành lập từ năm 2004 là một trong những nhà thầu phụ của Coteccons.

Ông Nguyễn Bá Dương hiện là Chủ tịch và là đại diện pháp luật của Coteccons.

 

 

Tin mới lên