Ngân hàng

Ông Nguyễn Đồng Tiến thôi giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước

(VNF) - Ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/12.

Ông Nguyễn Đồng Tiến thôi giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/12

Quyết định trên đã được Thủ tướng ban hành ngày 24/9 (quyết định 1129/QĐ - TTg) và vừa được công bố.

Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến cũng là cá nhân được Vụ Thi đua – Khen thưởng Ngân hàng Nhà nước đề nghị trao Huân chương Độc lập hàng Nhì trong danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng huân chương các loại ban hành hồi giữa tháng 6 năm nay.

Được biết, ông Nguyễn Đồng Tiến sinh năm 1958, được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc NHNN từ năm 2005. Trước năm 1989, ông Tiến công tác tại Ngân hàng Công thương Việt Nam. Ông Tiến làm Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ từ năm 1998.

Theo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; thực hiện chức năng Ngân hàng trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm sự an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tin mới lên