Nhân vật

Ông Nguyễn Hoàng Linh làm Quyền Tổng giám đốc MSB từ ngày 1/2/2020

(VNF) - Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa ra quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Bửu Quang - nguyên Tổng giám đốc MSB lên giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị MSB và ông Nguyễn Hoàng Linh - nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Bán lẻ lên giữ chức Quyền Tổng giám đốc MSB kể từ ngày 1/2/2020.

Ông Nguyễn Hoàng Linh làm Quyền Tổng giám đốc MSB từ ngày 1/2/2020

Ông Nguyễn Hoàng Linh đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc MSB kể từ ngày 1/2/2020.

Ông Huỳnh Bửu Quang đã có gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước.

Trong hơn 4 năm với cương vị là Tổng giám đốc MSB, ông Quang đã có những đóng góp quan trọng đối với sự chuyển đổi và phát triển toàn diện của MSB, mang đến diện mạo và vị thế mới của MSB trên thị trường thể hiện qua những con số tăng trưởng ấn tượng của ngân hàng: tổng tài sản tăng 50%, cho vay khách hàng tăng 225% trong đó cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng SME tăng gần 400% với doanh thu tăng gần 300%, doanh thu từ phí tăng gần 300%, tỷ lệ nợ xấu được quản lý ở mức dưới 3%, hoàn thành triển khai Basel II, các chỉ số an toàn hoạt động luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

Hội đồng Quản trị MSB đã giao cho ông Huỳnh Bửu Quang trọng trách tập trung cho hai mảng công việc nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển mới của ngân hàng, đó là quản lý tín dụng và chuyển đổi ngân hàng số, đồng thời phụ trách các dự án hợp tác quốc tế của MSB.

Ông Huỳnh Bửu Quang được bổ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT MSB.

Tiếp nhận vị trí quản lý điều hành cao nhất từ ông Quang, ông Nguyễn Hoàng Linh đã có 22 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và đã gắn bó, đồng hành 18 năm cùng MSB.

Ông Linh đã từng giữ vị trí quan trọng: Phó Tổng giám đốc MSB – Tổng giám đốc Ngân hàng doanh nghiệp, Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc MSB phụ trách Khối chiến lược, Tổng giám đốc Ngân hàng bán lẻ. Ông Linh đã có những đóng góp quan trọng khi trực tiếp chỉ đạo Khối chiến lược triển khai Dự án tái cấu trúc và xây dựng định hướng chiến lược phát triển 5 năm 2018 – 2023 với sự tư vấn của McKinsey.

Đặc biệt, năm 2019 vừa qua, với vai trò là Tổng giám đốc Ngân hàng bán lẻ, ông Linh đã xuất sắc đem lại sự bứt phá vượt bậc trong kết quả kinh doanh. Chỉ trong vòng 1 năm, Ngân hàng Bán lẻ MSB đã đạt được sự tăng trưởng ấn tượng so với 2018, theo đó  doanh thu thuần tăng 20%, cho vay tăng 47%, doanh thu từ phí tăng 62%, hiệu suất bán hàng tăng 1,4 lần và hoàn thành vượt 145% kế hoạch lợi nhuận 2019.

Hội đồng Quản trị MSB cũng kỳ vọng rằng với việc bổ nhiệm 2 nhân sự cấp cao mới này sẽ tạo ra những bước tiến mới trong chiến lược phát triển bền vững và hiệu quả của Ngân hàng trong thời gian tới.

Tin mới lên