Ngân hàng

Ông Nguyễn Phi Lân làm Vụ trưởng Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng

(VNF) - Ông Nguyễn Phi Lân, Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng vừa được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước. Thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Ông Nguyễn Phi Lân làm Vụ trưởng Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng

Ông Nguyễn Phi Lân, tân Vụ trưởng Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng

Ngày 27/02/2018, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Cụ thể, theo Quyết định số 315/QĐ-NHNN ngày 27/02/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Lân (Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng) giữ chức Vụ trưởng Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Theo Quyết định số 303/QĐ-NHNN ngày 27/02/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm ông Bùi Văn Hải (Trưởng phòng Tổng hợp, Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Thời gian giữ chức vụ của ông Nguyễn Phi Lân và ông Bùi Văn Hải là 5 năm, kể từ ngày 1/3/2018.

Trước đó, vào cuối năm 2017, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có sự thay đổi nhân sự mới cho vị trí Phó Thống đốc. Theo đó, ông Đoàn Thái Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước giữ chức vụ Phó Thống đốc.

Thay mặt Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó thống đốc Đoàn Thái Sơn đã trao quyết định và chúc mừng hai nhân sự mới. Ông mong muốn và tin tưởng rằng trên cương vị mới, ông Nguyễn Phi Lân và ông Bùi Văn Hải sẽ phát huy tố chất, trí tuệ và năng lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin mới lên