Nhân vật

Ông Nguyễn Quốc Phong rời ghế Phó tổng giám đốc Thép Nam Kim

(VNF) - Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HoSE: NKG) vừa công bố nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Quốc Phong kể từ ngày 5/8.

Ông Nguyễn Quốc Phong rời ghế Phó tổng giám đốc Thép Nam Kim

Thép Nam Kim có nhiều biến động về nhân sự cấp cao trong thời gian gần đây.

Ông Nguyễn Quốc Phong đầu quân cho Thép Nam Kim từ tháng 3/2012. Ngày 2/6/2014, ông Phong được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc công ty và đảm nhiệm vị trí này đến 5/8/2019.

Trước khi làm việc tại Thép Nam Kim, ông Nguyễn Quốc Phong công tác tại Công ty xây dựng Hùng Vương và Công ty Cổ phần Hoa Sen.

Gần đây, Thép Nam Kim có nhiều biến động về nhân sự cấp cao. Hôm 10/7, HĐQT Thép Nam Kim đã bổ nhiệm ông Võ Hoàng Vũ giữ chức Tổng giám đốc công ty.

Sau các thay đổi nhân sự, ban điều hành Thép Nam Kim hiện nay gồm 5 người bao gồm Tổng giám đốc Võ Hoàng Vũ, 3 Phó tổng giám đốc Nguyễn Vinh An, Nguyễn Thị Ngọc Liên, Quảng Trọng Lăng và kế toán trưởng Trần Ngọc Diệu.

Kết thúc quý II/2019, Thép Nam Kim ghi nhận 2.964 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm mạnh 31% so với cùng kỳ, tuy nhiên lãi gộp chỉ đạt 112 tỷ đồng, giảm gần 70% so với cùng kỳ 2018 do giá vốn bán hàng tăng mạnh, chiếm 96% doanh thu.

Trong kỳ, Thép Nam Kim có gần 39 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 86%  so với cùng kỳ, trong đó, Thép Nam Kim tiết kiệm được 24% chi phí tài chính nhờ giảm chi phí lãi vay. Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt giảm 27,5% và 20% so với cùng kỳ nhưng Thép Nam Kim vẫn lỗ thuần 8,3 tỷ đồng.

Mặc dù lỗ thuần hơn 8 tỷ đồng nhưng trong kỳ Nam Kim ghi nhận hơn 180 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động khác nên kết thúc quý II công ty vẫn đạt 172 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 135,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 24,4% so với quý II/2018.

Trước đó, Thép Nam Kim đã thua lỗ liên tiếp trong 2 quý: quý IV/2018 lỗ 173 tỷ đồng và quý I/2019 lỗ 102 tỷ đồng.

Tin mới lên