Tiêu điểm

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về nhân sự Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và UBND tỉnh Phú Thọ.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

Tân Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Nguyễn Sinh Nhật Tân (Ảnh: Moit.gov.vn)

Cụ thể, tại Quyết định 1556/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, phụ trách Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương.

Đồng thời, tại Quyết định 1554/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hà Kế San, để nghỉ hưu theo chế độ.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (viết tắt tiếng Anh là VCCA) là cơ quan do Chính phủ thành lập trong hệ thống tổ chức của Bộ Công Thương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Các đơn vị trực thuộc Cục bao gồm: Phòng Điều tra hành vi hạn chế cạnh tranh, Phòng Kiểm soát tập trung kinh tế, Phòng Điều tra và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Phòng Kiểm soát hợp đồng theo mẫu - điều kiện giao dịch chung, Văn phòng và Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng được quy định cụ thể tại Quyết định số 3808/QĐ-BCT của Bộ Công Thương với chức năng chính là giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cục có nhiệm vụ điều tra các vụ việc liên quan đến các hành vi làm giảm, bóp méo và cản trở cạnh tranh trên thị trường. Cụ thể, Cục có nhiệm vụ tổ chức điều tra các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, các hành vi lạm dụng sức mạnh thị trường và kiểm soát hiệu quả các hoạt động tập trung kinh tế. Sau khi kết thúc điều tra, Cục sẽ chuyển báo cáo điều tra và kiến nghị lên Hội đồng Cạnh tranh hoặc cấp có thẩm quyền xem xét xử lý vụ việc.

Tin mới lên