Nhân vật

Ông Nguyễn Thanh Bình chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

(VNF) - Ông Nguyễn Thanh Bình, quyền Chủ tịch tỉnh An Giang chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Bình chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ông Nguyễn Thanh Bình chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Sáng 27/5, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ 10 để bầu chọn ông Nguyễn Thanh Bình, quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Thanh Bình đã trúng cử vào chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 -2021 với số phiếu đồng ý đạt 92,85%.

Ông Nguyễn Thanh Bình, sinh ngày 4/11/1964, tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, trình độ tiến sĩ. Ông được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 theo Quyết định số 397/QĐ-TTg, ngày 11/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Bình công tác tại trường đại học An Giang, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Sư phạm từ tháng 9/1986 đến tháng 5/2007. Sau đó, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.

Đến tháng 1/2013, ông Nguyễn Thanh Bình được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Tân Châu. Tại kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh An Giang khóa VIII, ông được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011- 2016 và tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại kỳ họp thứ họp thứ nhất, HĐND tỉnh An Giang, khóa IX.

Tin mới lên