Tài chính

Ông Nguyễn Tiến Trường giữ chức Phó cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội

(VNF) - Tổng cục Thuế mới đây đã trao Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng phòng tổ chức cán bộ (Cục Thuế Hà Nội) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội kể từ ngày 24/9.

Ông Nguyễn Tiến Trường giữ chức Phó cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội

Ông Phi Vân Tuấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trao quyết định và hoa cho Tân Phó cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội.

Ông Nguyễn Tiến Trường sinh năm 1974, được tuyển dụng vào ngành năm 1995, sau nhiều năm công tác trong các đơn vị khác nhau (Chi cục Thuế Từ Liêm, Chi cục Thuế Tây Hồ), năm 1998 ông được điều chuyển về văn phòng Cục Thuế Hà Nội.

Sau khi kinh qua nhiều đơn vị chuyên môn, năm 2007, ông được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Phòng kiểm tra nội bộ. Năm 2010, ông được điều chuyển sang Phòng Tổ chức cán bộ. Năm 2011 ông được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Cục Thuế Hà Nội).

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Trường đã có 24 năm công tác trong ngành thuế.

Liên quan đến ngành thuế, báo cáo mới đây của Tổng cục Thuế cho biết 9 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế do cơ quan thuế quản lý ước đạt 892.944 tỷ đồng, bằng 76,4% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó thu từ dầu thô chiếm 4,91% tổng thu, ước đạt 98,3% dự toán, chủ yếu do giá dầu bình quân đạt 67,7USD/thùng, cao hơn 4,1% so với dự toán; sản lượng đạt 83,4% dự toán.

Thu nội địa chiếm 95,09% tổng thu, ước đạt 75,6% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2018. Cùng với đó, có 11/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 75%).

Cũng theo Tổng cục Thuế, hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực sản xuất kinh doanh tăng 13,1%.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế các cấp ước thực hiện được 64.869 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra được 369.520 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt hơn 39.000 tỷ đồng. Trong 9 tháng, cơ quan thuế cũng đã thanh tra 360 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; kiến nghị xử lý qua thanh tra hơn 9.400 tỷ đồng.

Tin mới lên