Tiêu điểm

Ông Nguyễn Xuân Phúc được đề cử làm Chủ tịch nước

(VNF) - Ông Nguyễn Xuân Phúc đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử bầu làm Chủ tịch nước. Đây là lần đầu tiên Quốc hội bầu một Thủ tướng đương nhiệm làm Chủ tịch nước.

Ông Nguyễn Xuân Phúc được đề cử làm Chủ tịch nước

Ông Nguyễn Xuân Phúc được đề cử làm Chủ tịch nước

Chiều 2/4, sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, được giới thiệu kế nhiệm.

Theo chương trình dự kiến, các đại biểu Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước vào sáng 5/4.

Việc miễn nhiệm và bầu, phê chuẩn nhân sự tại kỳ họp lần này thực hiện theo yêu cầu bố trí, sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội XIII, với khoảng 25 chức danh được kiện toàn hoặc thay đổi vị trí công tác.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954, quê quán Quảng Nam, là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV.

Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Quảng Nam-Đà Nẵng và Trung ương: là phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam các khóa VIII, IX; chủ tịch UBND tỉnh, bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam khóa VI, VII; phó tổng Thanh tra Chính phủ; phó chủ nhiệm thường trực, phó bí thư Đảng ủy rồi bí thư Đảng ủy, bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; phó thủ tướng Chính phủ.

Từ tháng 4/2016-7/2016, ông Nguyễn Xuân Phúc là bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin mới lên