Nhân vật

Ông Phạm Bảo Lâm làm chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

(VNF) - Ông Phạm Bảo Lâm, cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.

Ông Phạm Bảo Lâm làm chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

Ông Phạm Bảo Lâm làm chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

Cụ thể, tại Quyết định 1162/QĐ-TTg, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định bổ nhiệm ông Phạm Bảo Lâm, cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ thuộc Ngân hàng Nhà nước giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.

Trong quá trình công tác, ông Phạm Bảo Lâm từng giữ chức vụ giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Tháng 8/2017, ông Lâm được thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng bổ nhiệm làm cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ.

Theo Điều 9 Quyết định 1395/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của thủ tướng chính phủ quy định điều lệ về tổ chức hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) thì BHTGVN có các nhiệm vụ và quyền hạn: xây dựng chiến lược phát triển BHTG để Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trình thủ tướng chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện; cấp, cấp lại và thu hồi chứng nhận tham gia BHTG; yêu cầu tổ chức tham gia BHTG cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm theo định kỳ hay đột xuất.

Bên cạnh đó, cung cấp thông tin cho NHNN và tiếp cận thông tin của NHNN; tính và thu phí BHTG đối với tổ chức tham gia BHTG theo quy định của Luật BHTG và các văn bản pháp luật liên quan; quản lý, sử dụng và bảo toàn nguồn vốn BHTG; chi trả và ủy quyền chi trả tiền bảo hiểm cho người được BHTG theo quy định của Luật BHTG và các văn bản pháp luật liên quan; theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về BHTG; kiến nghị NHNN xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về BHTG;...

Tin mới lên