Tài chính tiêu dùng

Ông Phạm Khắc Dũng trở lại ghế Chủ tịch HĐQT PVIRe

Ông Phạm Khắc Dũng vừa được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) thay cho ông Tôn Thiện Việt.

Ông Phạm Khắc Dũng trở lại ghế Chủ tịch HĐQT PVIRe

Ông Phạm Khắc Dũng trở lại ghế Chủ tịch HĐQT PVIRe.

Ông Dũng đã được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT PVIRe lần đầu tiên vào tháng 7/2014. Sau đó, vào tháng 9/2016, ông Việt được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT PVIRe thay cho ông Dũng. Và theo quyết định mới nhất, ông Dũng đã quay trở lại vị trí cũ của mình.

Ông Dũng (sinh ngày 5/11/1964), ngoài đảm nhận vị trí Chủ tịch PVIRe, còn đảm nhận 1 số vị trí chủ chốt khác trong hệ thống PVI như Phó giám đốc PVI Holdings, Phó chủ tịch PVI Sun Life (thời PVI còn nắm quyền chi phối tại PVI Sun Life).

PVIRe là công ty con trực thuộc Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings), hoạt động từ năm 2011. Sau 7 năm hoạt động, PVIRe đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 của PVIRe họp ngày ngày 15/5/2018 vừa qua đã thông qua việc điều chỉnh mức trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt lên 16% từ mức 14% trong kế hoạch đầu năm.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, PVIRe trả cổ tức trên 14%, hiện là mức cao nhất trong ngành bảo hiểm. PVIRe đang có kế hoạch tăng vốn, tìm kiếm cổ đông chiến lược, niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin mới lên