Nhân vật

Ông Phan Thanh Tùng ngồi ghế chủ tịch PVS

(VNF) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) vừa có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới là ông Phan Thanh Tùng. Ông Phan Thanh Tùng chính thức ngồi ghế chủ tịch PVS từ 28/5, thay ông Thái Quốc Hiệp đã nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Phan Thanh Tùng ngồi ghế chủ tịch PVS

Ông Phan Thanh Tùng ngồi ghế chủ tịch PVS từ 28/5/2018

Cùng với chức danh Chủ tịch HĐQT, PVS cũng có Tổng giám đốc và kế toán trưởng mới.

Cụ thể, ông Lê Mạnh Cường - Phó tổng giám đốc, được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc PVS; ông Nguyễn Văn Bảo, Phó trưởng Ban Tài chính - Kế toán, được bổ nhiệm giữ chức kế toán trưởng PVS. Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/5.

Được biết, sau Đại hội cổ đông thường niên 2018 của PVS vào ngày 25/5, ông Thái Quốc Hiệp đã thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty để nghỉ hưu theo chế độ

Ông Phan Thanh Tùng sinh ngày 22/07/1970 tại Hải Phòng. Ông Tùng có bằng cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân Anh văn, kỹ sư khai thác máy tàu biển và thạc sỹ quản lý kỹ thuật.

Trước khi giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Phan Thanh Tùng là Tổng giám đốc PVS.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của PVS, trả lời câu hỏi của cổ đông về lý do PVS chưa chuyển sàn từ HNX sang HoSE, ông Tùng cho biết: “Tại thời điểm PVS làm hồ sơ thì có một số công nợ quá hạn theo hợp đồng, nhưng do liên quan tới thỏa thuận lên sàn nên Tổng công ty sẽ xử lý khi đủ điều kiện. Dự kiến, công tác thu hồi nợ sẽ được xử lý xong ngay trong quý II, chậm nhất là quý III năm nay”.

Ngoài ra, ông Tùng cũng thông tin về tình trạng thua lỗ tại một số đơn vị thành viên của PVS. Cụ thể:“Công nợ phải thu 379 tỷ đồng tập trung tại dịch vụ khai thác thăm dò, về mặt tuổi nợ là nợ quá hạn nhưng theo PVS đánh giá thì không phải là không có khả năng thu nợ”.

 

Tin mới lên