Tiêu điểm

Ông Phùng Xuân Nhạ không trúng cử Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

(VNF) - Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã không trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Phùng Xuân Nhạ không trúng cử Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Ông Phùng Xuân Nhạ không trúng cử Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Tối 30/1, danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã được công bố.

Theo danh sách này, ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã không trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Phùng Xuân Nhạ sinh ngày 3/6/1963, quê quán tại xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông nguyên là cán bộ giảng dạy, Trung tâm Bồi dưỡng lý luận Mác Lênin, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau đó được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển; Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (từ tháng 1/2005), kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển.

Giai đoạn tháng 5/2007 – tháng 8/2010, ông Nhạ là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển (đến tháng 12/2007).

Từ tháng 9/2010 đến tháng 2/2013, ông là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội (từ tháng 10/2010). Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 01/2011).

Giai đoạn tháng 2/2013 – tháng 1/2016, ông Phùng Xuân Nhạ là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội (đến tháng 11/2015); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 4/2016, ông được phê chuẩn bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết.

Được biết, các ủy viên Trung ương khóa XIII được cơ cấu đảm bảo 3 độ tuổi: dưới 50, từ 50-60, từ 61 tuổi trở lên. Trong đó, số Ủy viên Trung ương phấn đấu dưới 50 tuổi khoảng 15-20%; từ 50 - 60 khoảng 70%; 61 tuổi trở lên trên dưới 10%; cán bộ trẻ khoảng trên 10%, nữ khoảng 12%.

Các Ủy viên được bầu từ danh sách các ứng viên gồm có các Ủy viên Trung ương đương nhiệm đủ điều kiện tái cử, các Ủy viên quá tuổi nhưng được giới thiệu theo diện "trường hợp đặc biệt" và các ứng viên lần đầu được giới thiệu.

Tin mới lên