Nhân vật

Ông Phùng Xuân Nhạ làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

(VNF) - Ông Phùng Xuân Nhạ, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, vừa được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Phùng Xuân Nhạ làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Phùng Xuân Nhạ làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chiều 27/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Hà Ban, Phó trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố Quyết định số 70-QĐNS/TW của Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Xuân Nhạ cho biết được về công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương, được phân công nhiệm vụ phụ trách mảng khoa giáo và một số nhiệm vụ khác là điều kiện tốt để tiếp tục công hiến, phát huy năng lực, góp phần vào thành công chung của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bên cạnh đó, tân Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn nhận được sự giúp đỡ, sự phối hợp của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động của Ban để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Phùng Xuân Nhạ sinh ngày 3/6/1963, quê quán tại xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông nguyên là cán bộ giảng dạy, Trung tâm Bồi dưỡng lý luận Mác Lênin, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển; phó chủ nhiệm Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (từ tháng 1/2005), kiêm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển.

Giai đoạn tháng 5/2007 – tháng 8/2010, ông Nhạ là bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển (đến tháng 12/2007).

Từ tháng 9/2010 đến tháng 2/2013, ông là phó bí thư Đảng ủy, phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; thành ủy viên Thành ủy Hà Nội (từ tháng 10/2010). Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 01/2011).

Giai đoạn tháng 2/2013 – tháng 1/2016, ông Phùng Xuân Nhạ là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); thành ủy viên Thành ủy Hà Nội (đến tháng 11/2015); bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng, giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 4/2016, ông được phê chuẩn bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tin mới lên