M&A

Ông Trần Phương Bắc bán sạch cổ phiếu tại Tập đoàn Masan

Với giá ở vùng 87.800 đồng/CP, ông Trần Phương Bắc đã thu về khoảng hơn 1,6 tỷ đồng từ việc thoái hết vốn nắm giữ tại MSN.

Ông Trần Phương Bắc bán sạch cổ phiếu tại Tập đoàn Masan

Người công bố thông tin của MSN đã bán hết cổ phiếu đang nắm giữ.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã MSN) vừa thông báo về giao dịch cổ phiếu của doanh nghiệp trên HoSE.

Cụ thể, ông Trần Phương Bắc, người phụ trách Công bố thông tin kiêm Giám đốc tuân thủ của MSN cho biết đã thực hiện bán hết 18.700 cổ phiếu đã đăng ký bán. Giao dịch thực hiện 12/4 theo phương thức khớp lệnh. Hiện ông Bắc không còn sở hữu cổ phiếu MSN nào.

Với giá ở vùng 87.800 đồng/CP, ông Trần Phương Bắc đã thu về khoảng hơn 1,6 tỷ đồng từ việc thoái hết vốn nắm giữ tại MSN.

Ông Trần Phương Bắc được bổ nhiệm là người công bố thông tin của Masan từ tháng 5/2015. Ngoài vị trí này, ông Bắc còn giữ vị trí Chủ tịch ở hàng loạt công ty như Chủ tịch Công ty TNHH Shika, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Kenji, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Meiji, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nước khoáng Quảng Ninh và Công ty Sản xuất Thương mại CDN.

Ngày 24/4 tới, MSN sẽ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2019 với mục tiêu doanh thu thuần tăng trưởng khoảng 20-30%, đạt mức từ 45.000 - 50.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của công ty đạt 5.000 - 5.500 tỷ đồng, tăng 40-60% so với năm 2018, với điều kiện đã loại bỏ thu nhập bất thường 1.438 tỷ đồng từ đánh giá lại khoản đầu tư vào TCB - lợi nhuận thực tế của năm 2018 là 4.916 tỷ đồng.

Tin mới lên