Nhân vật

Ông Trần Sỹ Thanh làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

(VNF) - Ông Trần Sỹ Thanh, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đã được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Trần Sỹ Thanh làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Trần Sỹ Thanh làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

Trước đó, ngày 6/4, Quốc hội đã miễn nhiệm chức Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Hồ Đức Phớc.

Sáng 7/4, với đa số phiếu tán thành, ông Trần Sỹ Thanh, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đã được bầu làm tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh ngày 16/3/1971, quê quán tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Năm 2004, ông được bổ nhiệm giữ chức chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước Việt Nam. Ba năm sau, trước khi được điều chuyển tham gia Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông đã giữ chức phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam.

Ngày 12/11/2008, ông được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê chuẩn bổ nhiệm vào chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Tới tháng 10/2010, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV, ông được bầu giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, sau đó được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngày 4/6/2012, ông thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015 thay người tiền nhiệm là ông Nông Quốc Tuấn về giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Ngày 11/1/2015, hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã bầu bổ sung ông vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (khóa XI). Đến ngày 13/2/2015, ông được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương.

8 tháng sau, ông lại được Bộ Chính trị điều động làm bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và chính thức nhận chức vụ này từ ngày 28 tháng 10 năm 2015. Ông về làm chủ tịch PVN từ ngày 24/12/2017.

Tháng 8/2020, Bộ Chính trị đã có quyết định ông Trần Sỹ Thanh thôi giữ chức phó Ban Kinh tế Trung ương, ủy viên Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 -2020 để đến công tác tại Văn phòng Quốc hội và giữ chức ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa XIV.

Tại Nghị quyết số 992/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: tiếp nhận ông Trần Sỹ Thanh về nhận công tác tại Văn phòng Quốc hội và bổ nhiệm giữ chức phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kể từ ngày 24/8/2020.

Được biết, đây là lần đầu tiên Văn phòng Quốc hội có phó chủ nhiệm là ủy viên Trung ương Đảng.

Tại đại hội Đảng khóa XIII vừa diễn ra vào tháng 1/2021, ông tái đắc cử ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Tin mới lên