M&A

Ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục đăng ký bán thỏa thuận 21 triệu cổ phiếu ROS từ ngày 6/12

(VNF) - Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết vừa đăng ký bán 21 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (HoSE:ROS) theo phương thức thỏa thuận từ ngày 6/12 đến ngày 3/1/2019. Cách đây một tháng, ông Quyết đã bán ra 70 triệu cổ phiếu ROS.

Ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục đăng ký bán thỏa thuận 21 triệu cổ phiếu ROS từ ngày 6/12

Ông Trịnh Văn Quyết.

Hiện, ông Trịnh Văn Quyết đang nắm giữ hơn 312 triệu cổ phiếu ROS, tương ứng 55,01% vốn điều lệ công ty.

Nếu giao dịch thành công, ông Trịnh Văn Quyết sẽ hạ tỷ lệ sở hữu tại ROS xuống 51,3% vốn điều lệ, tương đương hơn 291 triệu cổ phiếu.

Cách đây hơn 1 tháng, vào đầu tháng 10, ông Trịnh Văn Quyết cũng đã công bố bán ra 70 triệu cổ phiếu ROS, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 67,34% xuống 55,01% vốn điều lệ công ty.

Trong thời gian ông Trịnh Văn Quyết thực hiện giao dịch, từ ngày 5/9 đến ngày 1/10/2019, thị trường ghi nhận hơn 101 triệu cổ phiếu ROS được giao dịch thoả thuận, với tổng giá trị 2.674 tỷ đồng. Như vậy, trung bình mỗi cổ phiếu được bán ra với giá 26.475 đồng. Tạm tính theo mức giá 26.475 đồng/cổ phiếu, ông Trịnh Văn Quyết đã thu về hơn 1.800 tỷ đồng sau khi hoàn tất giao dịch hồi tháng 10.

Ông Trịnh Văn Quyết hiện là Chủ tịch HĐQT của FLC Faros, đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn FLC và hãng hàng không Bamboo Airways.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2019, ROS ghi nhận doanh thu hơn 1.179 tỷ đồng, gấp hơn 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng lãi ròng chỉ đạt 8,13 tỷ đồng, giảm hơn 46,4% so với cùng kỳ 2018.

ROS giải trình, lợi nhuận quý III/2019 giảm so với cùng kỳ là do trong kỳ ROS mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nhưng chưa ghi nhận doanh thu theo quy định. Tuy nhiên, công ty đã phải ghi nhận một số chi phí theo quy định của chuẩn mực và luật kế toán.

Trong quý III, ROS ghi nhận giá vốn hàng bán trong kỳ tăng mạnh, gấp hơn 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước, lên mức 1.137 tỷ đồng. Bên cạnh đó các khoản chi phí đều tăng khá mạnh, cụ thể, chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) tăng 10,24% lên 34,33 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 27,35%, lên hơn 624 triệu đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 84,24%, lên 31,67 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, ROS ghi nhận doanh thu 3.514,48 tỷ đồng, tăng 72,54% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 63,9% kế hoạch cả năm (5.500 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 76,45 tỷ đồng, giảm 17,83% so với cùng kỳ, hoàn thành 21,72% mục tiêu cả năm (352 tỷ đồng).

Tại ngày 30/9/2019, tổng tài sản của ROS đạt hơn 10.945 tỷ đồng, tăng hơn 3,35% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng gần 49% tổng tài sản, với hơn 5.289 tỷ đồng với hơn một nửa đến từ phải thu cho vay ngắn hạn (hơn 2.932 tỷ đồng). Hàng tồn kho tăng gần 40%, lên hơn 2.338 tỷ đồng.

Nợ phải trả gần 4.982 tỷ đồng, tăng 5,7% so với đầu năm, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt hơn 1.434 tỷ đồng, tăng hơn 39%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm này gần 265 tỷ đồng, tăng gần 41%.

Tin mới lên