Nhân vật

Ông Võ Phiên được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

(VNF) - Ngày 10/4, tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII tổ chức, ông Võ Phiên đã được bầu giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Võ Phiên được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ông Võ Phiên (cầm hoa).

ông Võ Phiên đã được bầu giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 52/52 (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý.

Trước đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành các thủ tục và biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Phiên để bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu cũng đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trần Thị Mỹ Ái, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Xuân Mến, Giám đốc Sở Y tế; cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Võ Thái Nguyên do chuyển công tác ra ngoài địa phương.

Bên cạnh các nội dung về nhân sự, tại kỳ họp này,  Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh, giai đoạn II, thành phần 2; bãi bỏ Nghị quyết số 30 ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn Quảng Ngãi.

Tin mới lên