Nhân vật

Ông Võ Quang Lâm giữ cương vị Phó Tổng giám đốc EVN

(VNF) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc EVN cho ông Võ Quang Lâm – nguyên Trưởng ban Quản lý Đấu thầu EVN.

Ông Võ Quang Lâm giữ cương vị Phó Tổng giám đốc EVN

Ông Võ Quang Lâm (bên trái)

Theo Quyết định số 135/QĐ-EVN ngày 31/7/2017 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Võ Quang Lâm được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc tập đoàn từ ngày 1/8/2017. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm.

Tại lễ công bố Quyết định, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành bày tỏ sự tin tưởng ông Võ Quang Lâm với những kinh nghiệm trong quá trình công tác của mình, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ về quản lý công tác kinh doanh của Tập đoàn trên cương vị mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm khẳng định sẽ tiếp tục đưa công tác kinh doanh của EVN ngày càng phát triển với chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn, lấy sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu phấn đấu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Cùng với việc bổ nhiệm ông Võ Quang Lâm, EVN cũng công bố một loạt sự thay đổi chức danh nhân sự trong tháng 8.

Cụ thể, ông Trịnh Mai Phương, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quan hệ cộng đồng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giữ chức vụ Trưởng ban Quan hệ cộng đồng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, kể từ ngày 01/8/2017.

Ông Hồ Anh Tuấn, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giữ chức vụ Trưởng Ban kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam, kể từ ngày 01/8/2017.

Bà Phạm Thị Thúy Hà, Phó Trưởng Ban Quản lý đấu thầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý đấu thầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ ngày 01/8/2017.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Ban QLDA Điện hạt nhân Ninh Thuận, giữ chức vụ Giám đốc Ban QLDA Điện hạt nhân Ninh Thuận, từ ngày 01/8/2017.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó giám đốc phụ trách Ban QLDA Nhiệt điện 2, giữ chức vụ Giám đốc Ban QLDA Nhiệt điện 2, từ ngày 01/8/2017.

Ông Nguyễn Danh Sơn, Phó giám đốc phụ trách Công ty Mua bán điện, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Mua bán điện, từ ngày 01/8/2017.

Tin mới lên