Nhân vật

Ông Võ Văn Hoan được phân công làm Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất TP. HCM

(VNF) - UBND TP. HCM vừa ban hành quyết định về điều chỉnh phân công công tác thường trực UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Võ Văn Hoan được phân công làm Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất TP. HCM

Ông Võ Văn Hoan được phân công làm Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất TP. HCM.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tạm thời phụ trách các lĩnh vực, đơn vị gồm: lĩnh vực quản lý công chức, viên chức; quan hệ hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước; thi đua, khen thưởng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm; quan hệ phối hợp với MTTQ Việt Nam TP, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng đồng thời trực tiếp chỉ đạo Sở Ngoại vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP, Công ty Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO); phối hợp theo dõi Cục Thống kê TP.

Theo phân công của UBND TP. HCM, Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan tạm thời phụ trách các lĩnh vực gồm: vệ sinh an toàn thực phẩm; văn hóa, thể dục, thể thao; Lao động - Thương binh và xã hội; công tác giảm nghèo; Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất TP.

Cũng theo quyết định về điều chỉnh phân công công tác của UBND TP, ông Võ Văn Hoan sẽ đồng thời giúp Chủ tịch UBND TP theo dõi, chỉ đạo Văn phòng UBND TP; trực tiếp chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý Khu công viên Lịch sử văn hóa dân tộc, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, Tổng công ty văn hóa Sài Gòn - TNHH MTV. Cùng với đó, phối hợp theo dõi Bảo hiểm xã hội TP, Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Theo dõi, chỉ đạo huyện Hóc Môn, Bình Chánh.

Quyết định về điều chỉnh phân công công tác của UBND TP. HCM cũng cho hay Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức tạm thời phụ trách các lĩnh vực, đơn vị gồm: ngân hàng, thương mại, dịch vụ, du lịch, y tế, quản lý dược, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thủy lợi, phòng, chống lụt bão, khu kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực kinh tế tư nhân, đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký, kinh tế tập thể.

Ông Đức cũng nhận nhiệm vụ theo dõi chung công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; theo dõi chỉ đạo tổ chức bộ máy, hoạt động, phương án cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước theo lĩnh vực phụ trách; phụ trách chương trình Sữa học đường, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP; Tổ trưởng Tổ xử lý các tranh chấp đầu tư nước ngoài.

Đồng thời, ông Đức sẽ trực tiếp chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP; Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP (Sài Gòn Co.op), Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý TP, Học viện Cán bộ TP, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Sài Gòn, Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp, Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao, Liên minh các hợp tác xã, Hiệp hội Doanh nghiệp TP, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.

Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cũng sẽ phối hợp theo dõi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP, Cục Quản lý thị trường TP, các công ty bảo hiểm trên địa bàn TP, theo dõi, chỉ đạo quận Tân Bình, Bình Tân.

Bên cạnh đó, UBND TP. HCM cũng giao các Ủy viên UBND TP căn cứ quyết định, giúp ông Võ Văn Hoan và ông Dương Anh Đức phụ trách các quận, huyện theo phân công tại Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 và Quyết định số 2517/QĐ - UBND ngày 13/7/2020 của Chủ tịch UBND TP.

Tin mới lên