Tiêu điểm

Ông Vũ Nhữ Thăng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vũ Nhữ Thăng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính), giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và giao phụ trách Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Ông Vũ Nhữ Thăng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Ông Vũ Nhữ Thăng.

Trước đó vào tháng 3/2019, ông Trương Văn Phước, Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, đã được Thủ tướng phê duyệt quyết định nghỉ hưu theo chế độ.

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia là cơ quan có chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ  trong điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính quốc gia. Ủy ban này được thành lập ngày 3/3/2008 theo quyết định của Thủ tướng.

Ngoài ông Vũ Nhữ Thăng, Uỷ ban có các Phó chủ tịch Hà Huy Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính; Nguyễn Văn Khách, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia có các ban trực thuộc gồm:  Ban Nghiên cứu và Điều phối chính sách giám sát; Ban Giám sát tổng hợp; Ban Giám sát các tập đoàn tài chính; Trung tâm Thông tin giám sát tài chính Quốc gia.

 

Tin mới lên