M&A

PAN Food chào mua công khai cổ phiếu Bibica với giá 112.800 đồng/cổ phiếu

(VNF) – Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food) thuộc Tập đoàn PAN (mã PAN – Hose) thông báo chào mua công khai cổ phiếu BBC của CTCP Bibica, dự kiến từ ngày 06/07/2017 đến ngày 21/08/2017.

PAN Food chào mua công khai cổ phiếu Bibica với giá 112.800 đồng/cổ phiếu

Theo đó, PAN Food đăng ký chào mua 1.121.670 cổ phiếu BBC, tương ứng với 7,27% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu BBC với giá chào mua dự kiến 112.800 đồng/cp. Nếu thực hiện thành công, PAN Food sẽ sở hữu 7.864.600 cổ phiếu, tương ứng với 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu BBC.

Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua từ nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của công ty.

PAN Food hoạt động trong lĩnh vực lương thực, thực phẩm là cổ đông lớn đồng hành cùng Bibica từ năm 2015. Kể từ thời điểm đó PAN Food đẩy mạnh mua vào cổ phiếu Bibica. Việc chào mua công khai lần này với tham vọng biến Bibica thành công ty con, khẳng định PAN Food gắn kết lâu dài với Bibica, theo đuổi mục tiêu gìn giữ và xây dựng thương hiệu bánh kẹo chất lượng cao của Việt Nam.

Năm 2016, công ty đạt doanh thu thuần hơn 1.263 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 81 tỷ đồng, trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 12%.

Năm 2017, Bibica đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 104,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 86,6 tỷ đồng. Mức cổ tức dự kiến năm 2017 là 12-18%.

Cũng trong năm 2017, công ty lên kế hoạch đầu tư dự án kẹo mềm cao cấp, dự án bánh quy và dự án nâng cấp dây chuyền bánh mì, dự án nâng cấp dây chuyền bánh quy cookies… với tổng mức đầu tư trên 217 tỷ đồng.

Tin mới lên