Tài chính

PAN: Hợp nhất kết quả với công ty con, lợi nhuận quý I tăng gấp 3

(VNF) - Tập đoàn Pan cho biết mức tăng doanh thu và lợi nhuận trong quý I đã phản ánh việc hợp nhất với các công ty con sau khi đạt được quyền kiểm soát từ cuối năm 2021.

PAN: Hợp nhất kết quả với công ty con, lợi nhuận quý I tăng gấp 3

PAN: Hợp nhất kết quả với công ty con, lợi nhuận quý I tăng gấp 3

Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan (HoSE: PAN) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu thuần đạt hơn 2.948 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFC, HoSE: VFG) đóng góp 699 tỷ đồng. Các công ty con khác đều ghi nhận tăng trưởng mạnh trong doanh thu.

Giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu, làm lãi gộp của PAN đạt mức tăng trưởng khiêm tốn hơn 34,7%, tương ứng hơn 505 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, hoạt động tài chính cũng là điểm sáng khi doanh thu tăng 47%, đạt 84 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 6,8 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 243 triệu đồng).

Trừ đi các loại chi phí, PAN báo lãi sau thuế hơn 168 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm 2021 trong đó 74 tỷ đồng tăng thêm nhờ khoản thu nhập bất thường do thanh lý tài sản tại Bibica. Nếu loại trừ khoản thu nhập này, mức tăng trưởng về lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ là 87%.

Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 77 tỷ đồng, tăng 245% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ các mảng có đóng góp lớn vào lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ bao gồm giống cây trồng và gạo, tôm xuất khẩu, khử trùng và nông dược.

Phía PAN cho biết, mức tăng doanh thu và lợi nhuận trong quý I đã phản ánh việc hợp nhất với các công ty con sau khi đạt được quyền kiểm soát từ cuối năm 2021. Theo đó phần lớn các khoản đầu tư mới trong năm của Pan là đầu tư mua để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFC), góp vốn vào Công ty Cổ phần Thực phẩm Khang An.

Năm 2022, PAN lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 14.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 755 tỷ đồng, lần lượt tăng 54,6% và tăng 48% so với mức thực hiện năm 2021.

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) mục tiêu đạt 355 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng ở mức 20%.

Như vậy sau 3 tháng đầu năm, PAN đều đã hoàn thành 22% kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận.

 

Tin mới lên