Tài chính

PAN: Lãi sau thuế quý II tăng gấp đôi, mảng bánh kẹo gặp khó

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, trong đó quý II ghi nhận lợi nhuận tăng gấp đôi so với cùng kỳ, đạt hơn 227,8 tỷ đồng.

PAN: Lãi sau thuế quý II tăng gấp đôi, mảng bánh kẹo gặp khó

PAN: Lãi sau thuế quý II tăng gấp đôi, mảng bánh kẹo gặp khó

Doanh thu thuần quý II của PAN đạt hơn 3.219 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, mức tăng trưởng này được đóng góp bởi doanh thu từ Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFC, HoSE: VFG) 640 tỷ (năm 2021 chưa hợp nhất) và tăng trưởng doanh thu từ các công ty thành viên khác, bao gồm Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) tăng 35%, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HoSE: ABT) tăng 129%, Công ty Cổ phần Bibica (HoSE: BBC) tăng 30%; Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam (Vinaseed, HoSE: NSC) tăng 7% và Công ty Cổ phần Chế biến hàng Xuất khẩu Long An (Lafooco, HoSE: LAF) tăng 47%.

Lợi nhuận sau thuế quý II của PAN tăng gấp đôi, đạt hơn 227,8 tỷ đồng, chủ yếu được đóng góp bởi lợi nhuận sau thuế hạch toán từ VFC (59 tỷ), Vinaseed tăng 20 tỷ; FMC và ABT cũng tăng hơn 30 tỷ đồng.

Xét riêng kết quả kinh doanh từng mảng trong quý II, PAN cho biết giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, thủy sản tăng trưởng tốt khi lợi nhuận sau thuế của các công ty Vinaseed, VFC, FMC và ABT đều đạt tỷ lệ tăng trên 30%.

Trong khi đó các mảng bánh kẹo và hạt gặp thách thức trong quý này khi giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh, giá bán đầu ra chưa kịp thay đổi và cũng khó thay đổi tương ứng, khiến biên lợi nhuận gộp bị co lại.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần hợp nhất của PAN đạt 6.168 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng gấp gần 2,5 lần do trong quý I Bibica ghi nhận lợi nhuận bất thường từ chuyển nhượng nhà máy (hơn 126 tỷ đồng).

Năm 2022, PAN lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 14.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 755 tỷ đồng, lần lượt tăng 54,6% và tăng 48% so với mức thực hiện năm 2021.

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) mục tiêu đạt 355 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng ở mức 20%.

Như vậy qua 6 tháng đầu năm, PAN đã hoàn thành 43% kế hoạch doanh thu và 49% kế hoạch lợi nhuận cho năm 2022.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của PAN đạt hơn 13.704 tỷ đồng, giảm 8,8% so với thời điểm đầu năm.

Trong đó các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm hơn 1.300 tỷ đồng về còn 1.566 tỷ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho tăng thêm 450 tỷ đồng lên hơn 2.976 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tính tới cuối quý II đạt hơn 6.515 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu nwam còn 6.515 tỷ đồng. Trong đó nợ vay ngắn hạn giảm 18,6% còn hơn 3.121 tỷ đồng, nợ vay dài hạn tăng 19% lên mức 1.371 tỷ đồng.

Cổ phiếu PAN đóng cửa phiên 29/7 ở mức giá 22.850 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 4.700 tỷ đồng.

Tin mới lên