M&A

PAN rót thêm 825 tỷ đồng vào công ty thành viên, dùng 400 tỷ đồng để M&A

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

PAN rót thêm 825 tỷ đồng vào công ty thành viên, dùng 400 tỷ đồng để M&A

PAN rót thêm 825 tỷ đồng vào công ty thành viên, dùng 400 tỷ đồng để M&A

Theo đó, PAN dự kiến phát hành 86,5 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền là 5:2. Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 5 cổ phần được hưởng 2 quyền, mỗi quyền được nhận thêm 1 cổ phần mới.

Bên cạnh đó, PAN cũng triển khai chào bán hơn 108 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 2 cổ phần được hưởng 1 quyền, mỗi quyền được mua 1 cổ phần mới.

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm qua 2 đợt phát hành đều không bị hạn chế chuyển nhượng. Sau các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của PAN sẽ tăng từ hơn 2.163 tỷ đồng lên gần 4.522 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông là gần 1.623 tỷ đồng. Trong đó, PAN sẽ dùng 825 tỷ đồng để đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên là Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam, Công ty Cổ phần Bibica,…

Công ty này cũng dự kiến dùng 400 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư M&A các công ty mới trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm có hệ thống quản trị nội bộ minh bạch.

Ngoài ra, PAN sẽ dùng 100 tỷ đồng để đầu tư ngắn và trung hạn vào các sản phẩm đầu tư an toàn, có lãi suất ổn định trên thị trường vốn và thị trường tiền tệ; dùng 76 tỷ đồng góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Chế biến Thực phầm xuất khẩu Long An và dùng hơn 221 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, PAN ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt lần lượt là 6.400 tỷ và 250 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản tính đến hết quý III đạt 11.762 tỷ đồng.

So với kế hoạch kinh doanh đề ra, PAN đã thực hiện được 55% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm.

Tin mới lên