Tiêu điểm

PAPI 2021: Y tế và đói nghèo là vấn đề đáng quan ngại nhất của người dân

(VNF) - Theo báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2021 (PAPI 2021), trong khu người dân tộc Kinh quan ngại nhiều nhất về y tế/bảo hiểm y tế thì người đồng bào dân tộc khác quan ngại nhiều nhất về vấn đề đói nghèo.

PAPI 2021: Y tế và đói nghèo là vấn đề đáng quan ngại nhất của người dân

PAPI 2021: Nghèo vẫn là vấn đề thường trực hơn đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Báo cáo PAPI 2021 phản ánh đánh giá về hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền của 15.833 người dân được chọn ngẫu nhiên từ nhóm dân số Việt Nam từ 18 tuổi trở lên với đặc điểm nhân khẩu đa dạng. Trong số những người tham gia phỏng vấn trực tiếp, 14.791 người có hộ khẩu thường trú ở toàn bộ 63 tỉnh, thành phố và 1.042 người tạm trú ở 12 tỉnh, thành phố có tỷ suất nhập cư ròng dương trên toàn quốc.

Báo cáo này cũng trình bày kết quả nghiên cứu năm 2021 về những vấn đề người dân đánh giá là đáng quan ngại nhất trong năm cần nhà nước tập trung giải quyết và so sánh sự thay đổi qua các năm từ năm 2015 đến nay.

Theo báo cáo, trong bối cảnh của làn sóng thứ tư của đại dịch Covid-19 ở Việt Nam năm 2021, có thể dự đoán được kết quả từ khảo sát về những vấn đề người dân quan ngại nhất. Y tế và bảo hiểm y tế trở thành vấn đề hệ trọng nhất với tỷ lệ người chọn vấn đề này là cao nhất, tiếp đến là đói nghèo. Hai vấn đề tăng trưởng kinh tế và việc làm cùng ở vị trí thứ ba.

Trên thực tế, đại dịch gây ảnh hưởng tới việc làm và thu nhập của người dân ở diện rộng hơn vào năm 2021 so với năm 2020. Tỷ lệ người trả lời cho biết họ bị mất việc làm hoặc thu nhập tăng hơn 10% so với năm 2020, đặc biệt là ở các trung tâm kinh tế trọng điểm như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.

Báo cáo cũng cho biết giữa các nhóm nam và nữ, người Kinh và người đồng bào dân tộc khác có sự khác biệt trong đánh giá về những vấn đề đáng quan ngại nhất trong năm. Phụ nữ và năm giới có cùng quan điểm về hai mối quan ngại hàng đầu: y tế/bảo hiểm y tế và đói nghèo.

Song phụ nữ quan ngại nhiều hơn về vấn đề việc làm trong khi nam giới quan ngại nhiều hơn về tình hình kinh tế của đất nước. Người dân tộc Kinh quan ngại nhiều nhất về y tế/bảo hiểm y tế, trong khi người đồng bào dân tộc khác quan ngại nhiều nhất về vấn đề đói nghèo. Điều này cho thấy nghèo vẫn là vấn đề thường trực hơn đối với đồng bào dân tộc thiểu số ngay cả trong thời kỳ dịch bệnh.

Cũng theo PAPI 2021, người trả lời cũng trở nên ít lạc quan hơn về tình hình kinh tế Việt Nam năm 2021 so với những năm trước, có tới 20% số người được hỏi cho rằng tình hình kinh tế của đất nước là kém, trong khi những người cho rằng tình hình nói chung là tốt lại giảm xuống dưới 50%.

Tương tự, tỷ lệ người trả lời cho rằng tình hình kinh tế hộ gia đình của họ kém hơn trước, tăng 11% so với kết quả khảo sát năm 2020. Khi được hỏi về triển vọng tình hình kinh tế hộ gia đình trong 5 năm tới, số người được hỏi cho rằng tình hình kinh tế hộ gia đình sẽ xấu đi hoặc không thể đoán trước cũng cao hơn những năm trước.

Tin mới lên