Học thuật

Phạm vi tác động của thuế là gì? Đối tượng nộp thuế và người chịu thuế

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Phạm vi tác động của thuế (incidence of taxation) là gì? Đối tượng nộp thuế và người chịu thuế

Phạm vi tác động của thuế là gì? Đối tượng nộp thuế và người chịu thuế

Phạm vi tác động của thuế, xác định (incidence of taxation) Việc xác định rõ ai là người nộp thuế (hay thuế ảnh hưởng đến những ai)

Phạm vi tác động của thuế là gì?

Phạm vi tác động của thuế (incidence of taxation) là việc xác định rõ ai là người nộp thuế (hay thuế ảnh hưởng đến những ai). Chẳng hạn trong trường hợp thuế thu nhập cá nhân, người nộp tiền cho chính phủ chính là người nộp thuế. Trong các trường hợp khác, người ta thấy có sự dịch chuyển của thuế. Ví dụ, khi chính phủ đánh thuế vào quỹ lương của doanh nghiệp, các doanh nghiệp coi đây như là sự gia tăng chi phí đầu vào và tăng giá với mức tương ứng. Nếu giá bán không giảm, người tiêu dùng phải chịu toàn bộ gánh nặng về thuế, còn các công ty chỉ chịu ảnh hưởng tạm thời của thuế.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đối tượng nộp thuế và người chịu thuế

Cần phân biệt đối tượng nộp thuế và người chịu thuế. Người nộp thuế là người đem tiền thuế nộp cho nhà nước, người chịu thuế là người có thu nhập bị thuế điều tiết. Sắc thuế mà người chịu thuế trực tiếp mang tiền thuế nộp cho nhà nước được gọi là thuế trực thu. Sắc thuế mà người chịu thuế không trực tiếp mang tiền nộp cho nhà nước được gọi là thuế gián thu. Theo đó, thuế đánh vào hàng hóa, dịch vụ là thuế gián thu, thuế đánh vào thu nhập, tài sản là thuế trực thu.

Tin mới lên