Học thuật

Phân biệt sản phẩm là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu phân biệt sản phẩm (product differentiation) là gì?

Phân biệt sản phẩm là gì?

Phân biệt sản phẩm là cách thức mà các nhà cung cấp sử dụng nhằm làm cho sản phẩm của mình khác biệt với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh.

Phân biệt sản phẩm (product differentiation) là yếu tố của cách ứng xử thị trường biểu thị cách thức mà các nhà cung cấp sử dụng nhằm làm cho sản phẩm của mình khác biệt với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh.

Về mặt cung, sản phẩm có thể được phân biệt theo những đặc tính khác nhau về chất lượng, địa điểm, công suất, các thuộc tính mới hay cải tiến, thiết kế, kiểu dáng và đóng gói. Về mặt cầu, những khác biệt tưởng tượng giữa các sản phẩm do quảng cáo tạo ra như tốt hơn, sạch hơn, đẹp hơn. Người tiêu dùng càng ít hiểu biết hay càng có ít thông tin về đặc tính của các sản phẩm cạnh tranh thì họ càng nghi ngờ các biện pháp quảng cáo và cho rằng chúng chỉ nhằm thuyết phục họ mua hàng.

Mục tiêu của phân biệt sản phẩm là duy trì mức cầu ban đầu về sản phẩm của doanh nghiệp hoặc làm tăng doanh thu thông qua việc nuôi dưỡng niềm tin và sự trung thành của khách hàng đối với nhãn hiệu của nó. Sự phân biệt sản phẩm có ý nghĩa quan trọng vì nó mở ra một khả năng cạnh tranh mới cho các doanh nghiệp, chẳng hạn cải tiến chất lượng và quảng cáo, chứ không buộc họ chỉ giới hạn ở cạnh tranh giá cả. Mặc dù phân biệt sản phẩm thường được coi là đặc trưng của thị trường cạnh tranh không hoàn hảo, nhưng nó không nhất thiết phải có ý nghĩa tiêu cực. Sự khác biệt thực sự giữa các sản phẩm tạo ra sự đa dạng mặt hàng và mở ra những cơ hội lựa chọn mới cho người tiêu dùng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên