Tài chính

Phân bón Miền Nam báo doanh thu 470 tỷ đồng, lợi nhuận 26 tỷ đồng

(VNF) - Trong bản báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch năm 2018 mới được công bố, Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam (HoSE: SFG), dự kiến đạt mức tổng doanh thu trong quý 1/2018 đạt 470 tỷ đồng, LNTT đạt 26 tỷ đồng.

Phân bón Miền Nam báo doanh thu 470 tỷ đồng, lợi nhuận 26 tỷ đồng

Về kết quả kinh doanh năm 2017, SFG có doanh thu hơn 2.606 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2016. Đạt lợi nhuận hơn 111,2 tỷ đồng. Với kết quả này, SFG dự kiến chia cổ tức 12%.

Về kế hoạch năm 2018, SFG dự kiến mang về tổng doanh thu 2.650 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2016. Đạt lợi nhuận 115 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2016.

Ngoài ra, trong năm 2018, SFG cũng dự kiến nâng tải cảng Long Thành từ 5.000 tấn lên 10.000 tấn; đưa dây chuyển chảo công nghệ mới ở Nhà máy Phân bón Hiệp Phước vào hoạt động; đặc biệt, SFG dự kiến sẽ triển khai đầu tư dây chuyền NPK công nghệ tháp cao công suất 150 nghìn tấn/năm ở Nhà máy Long Thành.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho SFG được gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính.

SFG phải công bố BCTC quý và BCTC soát xét quý (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 5 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký soát xét BCTC.

SFG là công ty trực thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) với tỷ lệ nắm giữ vốn của Vinachem là 65,05%. Theo kế hoạch thoái vốn mới đây của Vinachem, dự kiến tỷ lệ nắm giữ vốn tại DN này thời gian tới sẽ giảm xuống còn khoảng 36% vốn điều lệ.

Tin mới lên