Học thuật

Phần bù là gì? Một số ý nghĩa của phần bù trong tài chính

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Phần thưởng hay phần bù (premium) là gì? Một số ý nghĩa của premium trong tài chính.

Phần bù là gì? Một số ý nghĩa của phần bù trong tài chính

Phần thưởng hay phần bù (premium) là lợi tức thu được từ việc bán hàng hóa dịch vụ, cổ phiếu, trái phiếu, ngoại tệ cao hơn giá mua.

Phần thưởng hay phần bù (premium) là lợi tức thu được từ việc bán hàng hóa dịch vụ, cổ phiếu, trái phiếu, ngoại tệ cao hơn giá mua. Vì để thu được lợi nhuận từ các giao dịch này, nhà đầu tư phải chấp nhận rủi ro, nên lợi nhuận thu được coi là “phần thưởng” cho sự mạo hiểm, tức sẵn sàng chấp nhận rủi ro (mất vốn, lỗ vốn). Trong trường hợp sản xuất, phần thưởng (lợi nhuận) còn được coi là chi phí trả cho năng lực kinh doanh, tức sức lực và trí lực mà nhà kinh doanh bỏ ra khi kết hợp các nhân tố sản xuất khác để tạo ra sản lượng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Một số ý nghĩa của phần bù trong tài chính

Phần bù (Premium) có nhiều nghĩa trong tài chính:

(1) Đó là tổng chi phí để mua một tùy chọn, cung cấp cho chủ sở hữu quyền nhưng không phải là nghĩa vụ mua hoặc bán công cụ tài chính cơ bản với giá thực hiện được chỉ định.

(2) Đó là sự khác biệt giữa giá cao hơn được trả để mua một chứng khoán bảo đảm thu nhập cố định và mệnh giá khi phát hành của chứng khoán được đề cập, phản ánh những thay đổi về lãi suất hoặc các loại rủi ro kể từ ngày phát hành.

(3) Đó là số tiền thanh toán được yêu cầu định kỳ bởi một công ty bảo hiểm để cung cấp dịch vụ bảo hiểm theo một kế hoạch bảo hiểm nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Phí bảo hiểm bồi thường cho công ty bảo hiểm vì phải chịu rủi ro thanh toán nếu một sự kiện xảy ra và kích hoạt hợp đồng bảo hiểm. Các loại bảo hiểm phổ biến nhất là bảo hiểm xe hơi, y tế và bảo hiểm nhân thọ.

 

 

Tin mới lên