Thị trường

Phấn đấu đưa Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào hoạt động từ tháng 4/2022

(VNF) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) chỉ đạo chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 bám sát mốc tiến độ, phấn đấu đến ngày 30/4/2022 có thể thực hiện phát điện hòa vào lưới điện quốc gia.

Phấn đấu đưa Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào hoạt động từ tháng 4/2022

Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Ngày 13/1, Văn phòng Chính phủ phát đi Thông báo số 13/TB-VPCP chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành liên quan đến Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Theo đó, để hoàn thành mục tiêu đưa Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) vào vận hành an toàn trong năm 2022, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho dự án, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã yêu cầu PVN chỉ đạo Chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án tiếp tục bám sát mốc tiến độ tổng thể và mốc tiến độ của từng hạng mục đã đề ra.

Đặc biệt, không được để thiếu vật tư, thiết bị đối với công tác lắp đặt, chạy thử các hệ thống, đặc biệt là không để thiếu tài chính trong lúc dự án đang vào giai đoạn nước rút; phấn đấu đến ngày 30/4/2022 có thể thực hiện phát điện hòa vào lưới điện quốc gia.

PVN chỉ đạo Chủ đầu tư, Ban quản lý Dự án xem xét, nghiên cứu giải pháp bù tiến độ, trong đó bố trí thi công làm 3 ca, đồng thời chú trọng chăm lo động viên, hỗ trợ người lao động và cán bộ công nhân viên trực tiếp thi công xây dựng tại Nhà máy, nhất là trong thời gian nghỉ lễ, tết.

Trong quá trình thi công, lắp đặt, chạy thử và vận hành nhà máy cần chú trọng công tác đảm bảo an toàn; thường xuyên kiểm tra các công đoạn vận hành, bảo đảm an toàn, sức khỏe cho cán bộ công nhân viên của Nhà máy.

Thông báo cũng nêu rõ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị quyết điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi giá trị tạm ứng đối với Tổng thầu EPC khi giá trị thanh toán đạt đến 95% giá trị hợp đồng, như ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại văn bản số 9454/VPCP-CN ngày 25/12/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Tin mới lên