Học thuật

Phản ích lợi là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Phản ích lợi (disutility) là gì?

Phản ích lợi là gì?

Phản ích lợi là sự giảm bớt mức thỏa mãn mà một người phải chịu khi tiêu dùng một sản phẩm hoặc khi lao động.

Phản ích lợi hay tác hại (disutility) là sự giảm bớt mức thỏa mãn hay sự đau đớn mà một người phải chịu khi tiêu dùng một sản phẩm hoặc khi lao động.

Ngược lại với khái niệm này là ích lợi (utility), nghĩa là sự thỏa mãn, vui thích, khoái lạc mà một người thu được khi tiêu dùng một hàng hóa hay dịch vụ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên