Học thuật

Phân tích luồng vốn là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Phân tích luồng vốn (flow of fund analysis) là gì?

Phân tích luồng vốn là gì?

Phân tích luồng vốn (flow of fund analysis) là phương pháp phân tích tập trung vào nguồn và sử dụng vốn.

Phân tích luồng vốn (flow of fund analysis) là phương pháp phân tích tập trung vào nguồn và sử dụng vốn. Các khoản chi tiêu của một đơn vị kinh tế là thu nhập của các đơn vị kinh tế khác và tất cả các khoản nợ tài chính đều là tài sản của ai đó. Loại hình phân tích này được thiết kế để chỉ ra bản chất gắn bó của hệ thống tài chính hiện đại. Các mối liên hệ được theo dõi từ người tiêu dùng tới trang trại, nhà máy, cơ quan chính phủ và các tổ chức khác. 

Chỉ số phân tích luồng vốn được sử dụng như một chỉ số thể hiện sự phát triển của kinh tế. Dữ liệu từ chỉ số này có thể dùng để so sánh với các dữ iệu trước đó để phân tích sức khỏe tài chính của một nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định cũng như tiềm năng phát triển trong tương lai. Đây còn là một chỉ số được chính phủ sử dụng để hỗ trợ cho chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên