Tiêu điểm

Phanh phui sai phạm vụ bán công ty Xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội

(VNF) - Việc xác định giá trị Công ty Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội (Agrexport), xác định giá khởi điểm bán doanh nghiệp không chính xác, không đầy đủ, có một số vi phạm, khuyết điểm nguy cơ thất thoát tài sản Nhà nước nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời.

Phanh phui sai phạm vụ bán công ty Xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội

Thanh tra Chính phủ phanh phui nhiều vi phạm trong việc bán Agrexport Hà Nội (Ảnh: Thanh tra)

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong xác định giá bán và tổ chức bán đấu giá Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội (có trụ sở tại số 6 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo kết luận, tháng 5/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban Đổi mới và phát triển Công ty Agrexport Hà Nội. Sau 996 lần phát giá, trả giá, kết quả ông Nguyễn Quý Thịnh (Hà Nội) trúng đấu giá với giá 245 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình tiến hành các thủ tục bán Agrexport Hà Nội đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Agrexport Hà Nội thực hiện không đúng, dẫn tới nhiều sai phạm.

Về giá trị quyền sử dụng đất, Công ty Agrexport Hà Nội chưa hoàn tất thủ tục chuyển diện tích 24.690 m2 đất được Nhà nước giao sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm và chưa hoàn tất thủ tục về đất đai đối với diện tích đất công ty mua, nhận chuyển nhượng là 348 m2.

Trước khi xác định giá trị doanh nghiệp và đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 30/6/2015, Công ty Agrexport Hà Nội không hoàn tất thủ tục chuyển sang thuê đất và hoàn tất thủ tục về nhà, đất đã mua, nhận chuyển nhượng theo quy định, để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan quản lý nhà đất của TP Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM và Bắc Giang.

Đối với diện tích đất nêu trên, chưa xác định được giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp, từ đó xác định giá khởi điểm bán doanh nghiệp không chính xác.

Việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo xác định giá trị và phê duyệt giá trị Công ty Agrexport Hà nội để bán trong khi phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của công ty này chưa được UBND các địa phương thống nhất và Bộ Tài chính chấp thuận. Vì vậy việc xây dựng, phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty Agrexport trong hồ sơ bán doanh nghiệp là thiếu cơ sở.

Thanh tra Chính phủ xác định gần một nửa hạng mục tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị tại Chi nhánh Hải Phòng, Bắc Giang, Xí nghiệp Vĩnh Hòa - Bình Dương, công ty tư vấn áp dụng suất đầu tư để xác định nguyên giá tài sản cố định chưa phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng làm giảm nguyên giá tài sản cố định là hơn 7,5 tỉ đồng, giảm giá trị còn lại của tài sản là gần 2,4 tỉ đồng, dẫn đến giá trị doanh nghiệp giảm gần 2,4 tỉ đồng. Từ đó, xác định giá khởi điểm bán doanh nghiệp sai…

Công ty tư vấn cũng tính trùng tài sản tại nhà máy Bắc Giang khi xác định 2 lần nhà sản xuất, nhà xưởng với diện tích 1.080 m2, làm tăng không đúng giá trị tài sản doanh nghiệp. Đơn vị này cũng áp dụng không đúng tỷ giá quy đổi khoản vốn góp liên doanh, tiền gửi là ngoại tệ làm vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tăng không đúng, dẫn đến kết quả xác định giá trị doanh nghiệp tăng sai từ đó xác định giá khởi điểm bán doanh nghiệp không đúng.

Theo kết luận thanh tra, Công ty Agrexport Hà Nội có một số khoản công nợ không có biên bản đối chiếu công nợ với số tiền là 1,7 tỉ đồng; khoản công nợ thiếu hợp đồng, không có biên bản đối chiếu công nợ... chỉ có cam kết trả nợ của cá nhân hoặc chứng từ phát sinh nợ với số tiền là 643 triệu đồng.

Agrexport Hà Nội chưa xử lý các khoản công nợ trên theo quy định, dẫn đến chưa phản ánh đúng giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 6/2015. Từ đó, xác định giá khởi điểm bán doanh nghiệp không đúng.

Thanh tra Chính phủ khẳng định: “Việc xác định giá trị công ty, xác định giá khởi điểm bán doanh nghiệp không chính xác, không đầy đủ, có một số vi phạm, khuyết điểm như trên, có nguy cơ thất thoát tài sản Nhà nước nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời”.

Từ đó cơ quan thanh tra kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiến nghị giải pháp về cơ chế xác định lợi thế, quyền sử dụng đất để xác định đầy đủ, chính xác giá trị doanh nghiệp, tránh thất thoát vốn, tài sản Nhà nước...

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Công ty Agrexport Hà Nội và Công ty Agrexport Hà Nội phải chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các cá nhân, đơn vị đã có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm được nêu ra.

Tin mới lên