Thị trường

Phạt nặng doanh nghiệp đa cấp không có website, hệ thống liên lạc để khiếu nại

Doanh nghiệp không có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp sẽ bị rút giấy phép.

Phạt nặng doanh nghiệp đa cấp không có website, hệ thống liên lạc để khiếu nại

Chỉ có 23 doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương, nhằm nâng cao tính minh bạch trong hoạt động bán hàng đa cấp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó bổ sung một số điều kiện đăng ký hoạt động như doanh nghiệp phải có hệ thống CNTT quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

Có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

Ngoài ra, phải có mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản rõ ràng, minh bạch và phù hợp với quy định của Nghị định 40; ký quỹ một khoản tiền tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Tuy nhiên thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, đến nay chỉ có 23 doanh nghiệp được xác nhận đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Đối với các doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Cụ thể, hiện có 5 doanh nghiệp bị thu hồi là Công ty TNHH CNI Việt Nam, Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Sen Việt Group, Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc tế mưa, Công ty TNHH World Việt Nam và Công ty TNHH Tam Sinh Yofoto Việt Nam.

“Việc thu hồi giấy chứng nhận của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp không giải phóng các doanh nghiệp này khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp”, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nêu rõ.

Tin mới lên