Phi công Vietnam Airlines nhận bằng khen của Thủ tướng