Học thuật

Phi hóa châu là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Phi hóa châu (africanization) là gì?

Phi hóa châu là gì?

Phi hóa châu (africanization) là khái niệm dùng để chỉ việc thay lực lượng lao động đang làm việc ở Châu Phi, nhưng không phải người Châu Phi.

Phi hóa châu (africanization) là khái niệm dùng để chỉ việc thay lực lượng lao động đang làm việc ở Châu Phi, nhưng không phải người Châu Phi (người châu Á và Châu Âu), bằng người Châu Phi trong tất cả các ngành nghề.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên