Tiêu điểm

Phiên họp Chính phủ đầu tiên qua hệ thống e-Cabinet kéo dài chưa đến 10 phút

(VNF) - Phiên họp Chính phủ lần đầu tiên áp dụng hệ thống e-Cabinet trong thảo luận, biểu quyết và lấy ý kiến do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì diễn ra chỉ trong vòng chưa đến 10 phút.

Phiên họp Chính phủ đầu tiên qua hệ thống e-Cabinet kéo dài chưa đến 10 phút

Nhờ hệ thống e-Cabinet, các thành viên Chính phủ sẽ biểu quyết qua iPad

Sáng 24/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo và thành viên Chính phủ dự lễ khai trương Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet).

Ngay sau đó, Thủ tướng đã chủ trì phiên họp Chính phủ đầu tiên sử dụng hệ thống này. Các thành viên Chính phủ tham dự phiên họp được trang bị máy iPad có kết nối với hệ thống e-Cabinet để tham gia ý kiến cũng như biểu quyết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết phiên họp này có nội dung biểu quyết dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về xây dựng nghị định quy định xác thực và định danh điện tử.

Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ báo cáo tóm tắt nội dung lấy ý kiến trước khi các thành viên Chính phủ biểu quyết, cơ quan chủ trì soạn dự thảo không cần trình bày thêm. Sau đó, do không thành viên Chính phủ nào có ý kiến khác nên Thủ tướng đề nghị biểu quyết qua iPad. Với những thành viên Chính phủ không dự họp trực tiếp sẽ tham gia biểu quyết từ xa.

Kết quả biểu quyết có 25/27 thành viên Chính phủ đồng ý với dự thảo, trong đó 21 người dự biểu quyết tại chỗ và 4 người biểu quyết qua mạng.

Ngay sau khi công bố kết quả, Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ làm thủ tục trình Thủ tướng ký ban hành nghị quyết này. Chỉ hơn 1 phút sau, thủ tục hoàn thành, Thủ tướng dùng iPad ký phát hành nghị quyết trên nền điện tử ngay lập tức.

Toàn bộ phiên họp đặc biệt này kéo dài chưa đến 10 phút.

Kết thúc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá hệ thống e-Cabinet giúp giảm thời gian và nâng cao chất lượng các phiên họp Chính phủ, tăng tính kịp thời, hiệu quả trong xử lý công việc của Chính phủ. Hệ thống này cũng đặt ra yêu cầu phải chuẩn bị nội dung trước cuộc họp kỹ càng hơn, chặt chẽ hơn.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các thành viên Chính phủ tích cực sử dụng hệ thống e-Cabinet để thực sự tạo ra hình mẫu lan tỏa từ Chính phủ, các thành viên Chính phủ tới các bộ, ngành, địa phương trong ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc hàng ngày.

Tin mới lên