Tiêu điểm

Phó ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình: 2 năm qua đã giảm 15.200 lãnh đạo

(VNF) - Theo ông Nguyễn Thanh Bình, qua 2 năm thực hiện nghị quyết 18 của trung ương, toàn hệ thống chính trị đã giảm 4 đầu mối trực thuộc trung ương, 100 đầu mối thuộc cấp tỉnh, 496 đầu mối trực thuộc cấp huyện, hơn 2.600 phòng và tương đương, hơn 4.160 đơn vị sự nghiệp công lập… giảm gần 15.200 cấp trưởng, cấp phó.

Phó ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình: 2 năm qua đã giảm 15.200 lãnh đạo

Ông Nguyễn Thanh Bình

Sáng 25/12, Ban Tổ chức trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã trình bày báo cáo tổng kết.

Theo báo cáo, năm 2019 đã phê duyệt quy hoạch đối với hàng chục ngàn cán bộ diện cấp ủy các cấp quản lý, được dư luận đánh giá tốt. Trong đó, 560 lượt cán bộ các chức danh thuộc diện trung ương quản lý và trình xin ý kiến trung ương để Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch chiến lược với 184 người.

Ban Tổ chức Trung ương cũng đang tiếp tục nghiên cứu tham mưu Bộ Chính trị bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành trung ương và xây dựng quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong số những kết quả nổi bật, đáng chú ý là việc các tỉnh, thành đã xây dựng đề án, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định tinh giản biên chế, tổ chức, đơn vị hành chính.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, qua 2 năm thực hiện nghị quyết 18 của trung ương, toàn hệ thống chính trị đã giảm 4 đầu mối trực thuộc trung ương, 100 đầu mối thuộc cấp tỉnh, 496 đầu mối trực thuộc cấp huyện, hơn 2.600 phòng và tương đương, hơn 4.160 đơn vị sự nghiệp công lập…, giảm gần 15.200 cấp trưởng, cấp phó.

So với thời điểm tháng 4/2015 đã giảm 6,58% số biên chế, với số lượng cụ thể là 236.000 người.

Về nhiệm vụ năm 2020, Ban Tổ chức trung ương cho biết sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp, chủ động tham mưu, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 để lựa chọn cán bộ thực sự tiêu biểu, có đức, có tài tham gia cấp ủy, chính quyền.

Trước mắt, Ban Tổ chức trung ương cho biết sẽ giảm 5 đơn vị hành chính cấp huyện, 556 đơn vị hành chính cấp xã.

Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; tích cực rà soát chức năng, nhiệm vụ để tránh trùng lắp, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ theo tinh thần "một việc chỉ có một cơ quan, một người làm nhưng một cơ quan, một người có thể làm nhiều việc".

Cùng với đó là xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị nhằm thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 7 về cải cách chính sách tiền lương, tiến tới trả lương cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm vào năm 2021.

Tin mới lên