Nhân vật

Phó chủ tịch Quảng Ninh Cao Tường Huy làm Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn

(VNF) - Ông Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công, kiêm nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn.

Phó chủ tịch Quảng Ninh Cao Tường Huy làm Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn

Phó chủ tịch Quảng Ninh Cao Tường Huy làm Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn

Ngày 15/5, UBND tỉnh Quảng Ninh đã công bố Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tại lễ công bố, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn.

Theo đó, ông Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công, kiêm nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng điều động, bổ nhiệm ông Lê Hữu Phúc, Phó Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND tỉnh Quảng Ninh làm Phó trưởng ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn.

Trước đó, theo Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 21/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn sẽ do một Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm.

Được biết, Ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn sẽ có chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh, đồng thời quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 63, Điều 64 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Cũng theo quyết định, thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm kể từ ngày 21/4. Thủ tướng cũng đề nghị sau khi thời gian thí điểm kết thúc, UBND tỉnh Quảng Ninh phải tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ông Cao Tường Huy sinh năm 1973, quê quán xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ông có chuyên môn kỹ sư xây dựng, kỹ sư quản trị doanh nghiệp, thạc sỹ quản trị kinh doanh, tiến sĩ kinh tế học.

Ông Huy từng giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh. Tại kỳ họp thứ thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Cao Tường Huy, được bầu bổ sung giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin mới lên