Nhân vật

Phó TGĐ Kho bạc Nhà nước Nguyễn Quang Vinh làm giám đốc Ban quản lý Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

(VNF) - Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, vừa được Bộ Tài chính chỉ định làm giám đốc Ban quản lý Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

Phó TGĐ Kho bạc Nhà nước Nguyễn Quang Vinh làm giám đốc Ban quản lý Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

Ông Nguyễn Quang Vinh làm giám đốc Ban quản lý Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BTC về việc thành lập Ban quản lý Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 để triển khai Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

Theo đó, ông Nguyễn Quang Vinh – Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, làm giám đốc Ban Quản lý. Ban quản lý Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19 cho người dân.

Bộ Tài chính thông báo thông tin tài khoản tiếp nhận như sau:

1. Tài khoản tiếp nhận tiền trong nước:

a) Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước:

- Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

- Số hiệu tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND); 3761.0.9098869.91999 (USD) và 3761.0.9098786.91999 (EUR).

b) Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội:

- Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

- Số hiệu tài khoản: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD) và 21110142996868 (EUR).

2. Tài khoản tiếp nhận tiền từ nước ngoài:

- Account name: Fund for Vaccination Prevention of Coronavirus Disease 2019.

- Account number: 21110009116868 (VND), 21110371116868 (USD) and 21110142996868 (EUR).

- Bene bank: Bank for investment and Development of Vietnam JSC,

Hanoi branch – 4B Le Thanh Tong Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam.

- Swift code: BIDVVNVX.

Được biết, ngày 26/5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 779/QĐ-TTg thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19.

Việc thành lập để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vắc xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân.

Xem thêm: Quỹ vaccine phòng Covid-19 được dùng vốn nhàn rỗi để gửi ngân hàng thương mại

Tin mới lên