Tiêu điểm

Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị thống kê bộ ngành, gửi công văn hỏa tốc, một số bộ vẫn không đến

(VNF) – “Hội nghị thống kê bộ, ngành năm 2018” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chiều nay (10/12), do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì nhưng một số bộ vẫn không cử đại diện đến, bất chấp đã có công văn hỏa tốc mời tham dự.

Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị thống kê bộ ngành, gửi công văn hỏa tốc, một số bộ vẫn không đến

Hội nghị thống kê bộ, ngành 2018 đang diễn ra tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phát biểu tại “Hội nghị thống kê bộ, ngành năm 2018”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành thống kê đối với sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra nhiều con số đáng lo ngại về thống kê bộ ngành. Cụ thể, về kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê quốc gia, theo quy định của Luật Thống kê 2015, do bộ ngành trực tiếp phân công chủ trì, tổng số chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân công chủ trì thực hiện là 79 nhưng mới chỉ thu thập, tổng hợp đầy đủ được 34. Số chỉ tiêu đã có báo cáo nhưng chưa đầy đủ là 29. Số chỉ tiêu chưa báo cáo là 16.

Các bộ tồn đọng là: Tài nguyên và Môi trường (3 chỉ tiêu), Tư pháp (2 chỉ tiêu). Nội vụ (1 chỉ tiêu), Tài chính (1 chỉ tiêu), Giao thông vận tải (1 chi tiêu), Công Thương (1 chỉ tiêu), Thông tin và Truyền thông (1 chỉ tiêu) Khoa học và Công nghệ (1 chỉ tiêu), Văn hóa Thể thao và Du lịch (1 chỉ tiêu).

Đối với việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê của bộ ngành, chế độ báo cáo tống kê bộ ngành phối hợp chia sẻ thông tin thống kê, Phó Thủ tướng cho biết trong 23 bộ ngành trung ương mới chỉ có 11 bộ ngành ban hành chế độ báo cáo thống kê các bộ ngành.

“Luật chúng ta ban hành từ năm 2015, hiện nay mới chỉ có 11/23 bộ ngành đã ban hành chế độ báo cáo thống kê các bộ ngành theo quy định. Không biết lãnh đạo các bộ có biết việc này không? Tôi có thể kể ra một số bộ, ngành như: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam… Thế chúng ta thực hiện pháp luật như thế nào?

“Đó là chưa kể nhiều chi tiêu thống kê chúng ta đưa ra mà các bộ, các ngành vẫn thắc mắc với ngành thống kê. Chính phủ, Thủ tướng đã nhiều lần phải đứng ra phân xử, chỉ đạo lãnh đạo các bộ làm việc với Tổng cục Thống kê về các chỉ tiêu thống kê. Tôi đề nghị Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải đánh giá sát thực trạng này”, Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng, hiện nay vẫn còn tồn tại một vấn đề là việc tổ chức bộ máy cơ quan thống kê ở các bộ ngành. “Hiện còn 2 bộ không thành lập phòng thống kê theo quy định.  Thái độ đấy là nghiêm túc hay không nghiêm túc? Mà hôm nay còn phải có công văn hỏa tốc để các bộ cử lãnh đạo có trách nhiệm đến. Nhiều bộ không có quan tâm gì đến công tác thống kê. Lãnh đạo bộ không quan tâm. Gửi giấy mời đi mà không có hồi âm”, Phó Thủ tướng gay gắt.

Phó Thủ tướng đề nghị phải kiểm điểm, làm rõ chuyện này. Ông cũng chỉ thẳng 2 bộ đến nay vẫn chưa lập phòng thống kê theo quy định là Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ.

“Bộ Nội vụ là cơ quan giúp Chính phủ soạn nghị định nhưng Bộ Nội vụ lại chưa tổ chức phòng thống kê. Nay có ai bên Bộ Nội vụ đi đây không? Có đồng chí nào đại diện cho Bộ không, giơ tay nào? Đấy, Bộ Nội vụ là cơ quan giúp sức cho Chính phủ ban hành nghị định này, thế mà… (tiếng cười rộ lên – PV). Đến nay tất cả các bộ ngành đều có phòng thống kê theo quy định, riêng 2 bộ ngoại giao và nội vụ không có”, Phó Thủ tướng nói.

Bình luận về công tác thống kê, Phó Thủ tướng yêu cầu hội nghị phải làm rõ trong 5 năm qua, chúng ta đã làm được những gì. Những gì làm tốt thì đánh giá, ghi nhận, từ khâu phân tích dữ liệu thống kê cho đến việc sử dụng các thông tin thống kê, cung cấp thông tin cho người dùng hay việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Luật Thống kê, của các chiến lược, đề án lớn, nhiệm vụ lớn mà Chính phủ đã giao.

“Tôi đề nghị làm rõ, báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng, thực tế việc thống kê bộ ngành làm đến đâu, chứ không thể để phụ thuộc vào cơ quan thống kê tập trung là Tổng cục Thống kê được. Dữ liệu các đồng chí không đưa lên thì chịu chết, không làm được.

“Bên cạnh đó làm rõ trách nhiệm những bộ ngành trong thời gian tới trong việc tiếp tục thực hiện Luật Thống kê, chiến lược phát triển thống kê, đề án nâng cao năng lực quản lí nhà nước về thống kê, các đề án lớn khác. Ví dụ đề án kiểm kê đánh giá các nguồn lực của nền kinh tế (sắp trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết) và gần như 5 năm một lần, chúng ta có báo cáo tổng thể về tài sản quốc gia, sắp tới là làm báo cáo thống kê các nguồn lực đến năm 2020. Đặc biệt năm 2019 làm tổng điều tra dân số và nhà ở. Trách nhiệm các bộ ngành chúng ta là gì…”, Phó Thủ tướng nêu vấn đề.

Tin mới lên