Thị trường

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT nghiên cứu kỹ việc ‘gắn mào’ cho taxi công nghệ

(VNF) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp rà soát dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP).

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT nghiên cứu kỹ việc ‘gắn mào’ cho taxi công nghệ

Trong thông báo kết luận, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao Bộ GTVT và các bộ, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đã tích cực xây dựng dự thảo Nghị định; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học; nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm của các nước; lấy ý kiến rộng rãi của người dân, doanh nghiệp; rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định theo đúng trình tự, thủ tục, cơ bản nhận được sự đồng thuận của các doanh nghiệp vận tải.

Tuy nhiên, dự thảo Nghị định còn một số nội dung chưa nhận được sự đồng tình của các bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Để đảm bảo tính khả thi khi Nghị định được ban hành, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo vai trò quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh vận tải đường bộ, cũng như bảo đảm công bằng, cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh vận tải, tạo hành lang pháp lý để khuyến khích các mô hình đổi mới sáng tạo, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương nghiên cứu ý kiến của các đại biểu dự họp, tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, thống nhất với Bộ TT-TT (bằng văn bản), trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6/2019, trong đó lưu ý:

Tiếp thu ý kiến của Bộ Công an về kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu dùng chung về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô với ngành công an để phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

Chia sẻ dữ liệu với các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan để phục vụ yêu cầu quản lý khi cần thiết.

Chuyển các quy định về xử lý vi phạm (thu hồi phù hiệu xe, giấy phép kinh doanh vận tải) sang thể hiện trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2016 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt.

Phối hợp với Bộ Thông tin - truyền thông (TT-TT) để thống nhất những nội dung liên quan đến đơn vị cung cấp nền tảng kinh doanh vận tải.

Nghiên cứu kỹ, toàn diện việc quy định gắn cố định hộp đèn trên nóc xe (đặc biệt lưu ý đến tâm lý, văn hóa của người thuê xe, lái xe, chủ xe… khi phải gắn cố định hộp đèn trên nóc xe); nghiên cứu thêm các hình thức quản lý khác, từ đó thống nhất với Bộ TT-TT, đề xuất quy định phù hợp trong dự thảo Nghị định.

Tin mới lên