Tài chính

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng sớm hoàn thành quyết toán vốn nhà nước tại IDICO

(VNF) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc thoái phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng sớm hoàn thành quyết toán vốn nhà nước tại IDICO

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ và cơ quan liên quan, so sánh, đánh giá ưu nhược điểm giữa phương án Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện thoái phần vốn nhà nước tại IDICO và phương án chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn đó về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) để cơ quan này thực hiện, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công tác thoái phần vốn nhà nước tại IDICO theo đúng quy định pháp luật, mang lại hiệu quả cao nhất cho Nhà nước.

Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo hoàn thành công tác quyết toán vốn nhà nước tại IDICO và bàn giao sang công ty cổ phần theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó thực hiện rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với những doanh nghiệp không có trong danh sách tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg tương tự như trường hợp của IDICO.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn việc hạch toán chi phí hợp đồng tư vấn lần hai đối với trường hợp SCIC phải ký lại hợp đồng tư vấn theo quy định pháp luật khi các bộ, ngành, địa phương trước khi thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về SCIC đã tiến hành một số bước trong quy trình thoái vốn nhà nước, đã ký kết và thực hiện các hợp đồng tư vấn định giá. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2018, doanh thu của IDICO đạt 5.798 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch được giao. Lợi nhuận trước thuế đạt 647,38 tỷ đồng, vượt 31% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà Đại hội cổ đông giao phó. Với kết quả đạt được, HĐQT dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trong đó chia cổ tức tỷ lệ 5% như dự kiến.

HĐQT công ty cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu ước đạt gần 5.363 tỷ đồng, chỉ bằng 93% doanh thu đạt được năm 2018. Lợi nhuận trước thuế cũng chỉ ở mức 496,5 tỷ đồng, bằng 77% lợi nhuận đạt được năm 2018 và phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 6%.

Nhiệm vụ cụ thể, trong năm 2019 IDICO sẽ hoàn thành công tác thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty đồng thời thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay trong quý I/2019.

Trong bản kế hoạch năm 2019, IDICO cho biết sẽ tiếp tục đầu tư trong các lĩnh vực khu công nghiệp, khu đô thị, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật và duy trì các lĩnh vực sản xuất truyền thống như hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hựu Thạch trong quý I; hoàn thiện hệ thống hạ tầng tại các Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 5, Mỹ Xuân A, Phú Mỹ II, Phú Mỹ II mở rộng…

Đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư tại các dự án Khu công nghiệp Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng, triển khai thu hút nhà đầu tư vào Khu công nghiệp Hựu Thạch và Cầu Nghìn…

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên