Thị trường

Phó Thủ tướng yêu cầu siết chặt việc tạm nhập xe ô tô diện ưu đãi

(VNF) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu các bộ tăng cường quản lý việc tạm nhập xe ô tô của các các đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ.

Phó Thủ tướng yêu cầu siết chặt việc tạm nhập xe ô tô diện ưu đãi

Phó Thủ tướng yêu cầu siết chặt việc tạm nhập xe ô tô diện ưu đãi, xử lý nghiêm hành vi vi phạm

Cụ thể, các Bộ được yêu cầu thực hiện quy định trên là: Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đề nghị phải xử lý nghiêm hành vi lợi dụng để nhập xe này về với mục đích thương mại; đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành để tăng cường quản lý nhà nước và phù hợp với yêu cầu thực tế.

Theo Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), ngoài các hoạt động nhập khẩu ô tô theo đơn hàng thương mại của các doanh nghiệp về bán trong nước hàng năm có hàng nghìn chiếc xe nhập khẩu theo diện ưu đãi, miễn trừ của các đại sứ quán, cơ quan ngoại giao nước ngoài hoặc cơ quan, tổ chức quốc tế của nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Các nhóm xe tạm nhập thuộc diện ưu đãi, miễn trừ sẽ được đeo biển nước ngoài tại Việt Nam, không phải đóng phí và lệ phí tại Việt Nam. Các xe ô tô này thuộc quyền quản lý của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Hiện ba nhóm đối tượng được tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô miễn trừ, ưu đãi là các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Các viên chức ngoại giao thuộc cơ quan đại diện ngoại giao, viên chức lãnh sự thuộc cơ quan lãnh sự, viên chức thuộc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Nhân viên hành chính kỹ thuật thuộc cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ trên nguyên tắc có đi có lại giữa nhà nước Việt Nam và nước cử; nhân viên thuộc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Chính vì đối tượng hưởng ưu đãi, miễn trừ rộng nên thời gian vừa qua xuất hiện tình trạng xe biển nước ngoài được bán, sang tay và chuyển nhượng bất hợp pháp cho cá nhân, tổ chức trong nước.

Tin mới lên