Tiêu điểm

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện tổ chức Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

(VNF) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện tổ chức Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Hoàn thiện tổ chức Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phải chủ động hoàn thiện và ban hành các Đề án, Quy chế, văn bản theo thẩm quyền.

Đồng thời hoàn thiện kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Công văn số 4051/VPCP-TCCV ngày 4/5/2018.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan khi thực hiện chuyển giao các tập đoàn, tổng công ty về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; tổ chức công tác truyền thông về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thời gian qua.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền việc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tiếp nhận trụ sở làm việc tại số 8 Khúc Hạo, quận Ba Đình, Hà Nội.

Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thành việc giao bổ sung biên chế công chức năm 2018 cho Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và đề xuất phương án điều chuyển biên chế công chức theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4078/VPCP-TCCV ngày 4/5/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Trên cơ sở cuộc họp do Phó Thủ tướng chủ trì về Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Dự thảo Nghị định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.

Được biết, ngoài Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), 20 tập đoàn sẽ chuyển về ‘siêu’ Ủy ban quản lý vốn nhà nước.
"Siêu ủy ban" sẽ là đại diện chủ sở hữu của SCIC. 20 doanh nghiệp còn lại là công ty mẹ các tập đoàn, tổng công ty đang thuộc quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước của các Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải.

Tin mới lên