Đô thị

Phó thủ tướng yêu cầu thẩm định việc điều chỉnh dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

(VNF) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ thẩm định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong đó có báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Phó thủ tướng yêu cầu thẩm định việc điều chỉnh dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Tuyên Quang truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo đó, Phó thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thẩm định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong đó có báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo đúng quy định hiện hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo tờ trình, tỉnh Tuyên Quang kiến nghị Thủ tướng cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư dự án từ PPP, loại hợp đồng BOT, sang đầu tư công và bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương để thực hiện dự án.

Được biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Theo quyết định phê duyệt, dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ có chiều dài 40,2km với tổng đầu tư 3.271,09 tỷ đồng, tốc độ thiết kế 80km/h. Trong đó, địa phận tỉnh Tuyên Quang dài khoảng 11,63km; địa phận tỉnh Phú Thọ dài khoảng 28,57km.

Điểm đầu của dự án là km 0+00 (Quốc lộ 2-km 127+500) thuộc xã Lưỡng Vượng, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điểm cuối là km 40+200 kết nối với núi giao IC9 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương, vốn chủ sở hữu, vay tín dụng. Trong đó, ngân sách trung ương khoảng 500 tỷ đồng; ngân sách địa phương khoảng 10,79 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu và vay tín dụng khoảng 2.760,3 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang (cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án) chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu trong báo cáo nghiên cứu tiến khả thi dự án, cũng như các thông tin báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành có liên quan, bảo đảm tính khả của dự án.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, thời gian qua, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tuân thủ theo đúng quy định hiện hành. Thời gian phát hành hồ sơ mời sơ tuyển là 30 ngày, kể từ ngày 7/9 đến ngày 7/10.

Tuy vậy, đến hết thời điểm đóng thầu không có nhà đầu tư nào nộp hồ sơ dự sơ tuyển. Căn cứ theo quy định của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, ngày 8/10, UBND tỉnh Tuyên Quang đã quyết định hủy thầu sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Đánh giá về nguyên nhân, tỉnh Tuyên Quang nêu rõ do trong giai đoạn hiện nay, việc thu hút các nhà đầu tư thực hiện dự án cũng như việc các ngân hàng cho vay vốn để thực hiện dự án BOT là rất khó khăn, các nhà đầu tư không tiếp cận được nguồn vốn vay của các ngân hàng. Do đó, dự án không hấp dẫn nhà đầu tư, đấu thầu sơ tuyển nhà đầu tư không thành công.

Tin mới lên